Zobacz pozostałe wpisy

Impel w 2008 roku przekroczył miliard złotych

26 lutego 2009Analiza wyników portfela usług Grupy Impel, wykazuje, że wszystkie jednostki biznesowe Grupy Impel zanotowały w 2008 r. wzrost przychodów ze sprzedaży. Dwie największe jednostki – Obsługa Nieruchomości (usługi porządkowe i techniczna obsługa nieruchomości) oraz Ochrona osiągnęły w 2008 r. sprzedaż odpowiednio: 426,95 mln zł i 386,32 mln zł i obie w stosunku do roku ubiegłego poprawiły rentowność uzyskując wyższe marże na nowych kontraktach.

„Zmieniająca się sytuacja rynkowa wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej określiła nam kierunek działania oparty na pozyskiwaniu wyższych cen za usługi. Nasza pozycja rynkowa, doświadczenie i umiejętności zarządzania usługami wspierającymi funkcjonowanie przedsiębiorstw dają dobrą podstawę do negocjacji. Skutecznie i konsekwentnie renegocjujemy także dotychczasowe kontrakty. Nasi klienci rozumieją, że waloryzacje kontraktów są zdecydowanie najskuteczniejszym sposobem w optymalnym zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa. Rozpisywanie nowych przetargów lub pozyskiwanie innych dostawców, wiąże się z droższą wyceną usług” – wyjaśnia Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel S.A.

W roku 2008 spółki Grupy Impel z segmentu Ochrony umocniły pozycję w sektorze bankowym podpisując umowę z Kredyt Bankiem oraz Alior Bankiem. Umowa z Kredyt Bankiem została podpisana na świadczenie usług transportowania i konwojowania przesyłek pieniężnych oraz obsługę gotówkową. Umowa z Alior Bankiem dotyczy natomiast ochrony fizycznej, monitoringu placówek banku oraz usług konwojowania wraz kompleksową obsługę środków pieniężnych w placówkach banku na terenie całego kraju. Pozyskiwane są również kontrakty w branży przemysłowej (Vattenfall Heat Poland S.A.) i obsłudze sieci handlowych (Alfa w Białymstoku, Pogoria w Dąbrowie Górniczej, Karolinka w Opolu, Galeria Słupsk oraz centrum Jantar w Słupsku).

W roku 2008 dokonano sprzedaży 100% udziałów Promedis, spółki świadczącej usługi w zakresie prywatnej opieki medycznej. Ostateczna cena transakcji wyniosła 34,24 mln zł. W styczniu 2009 Grupa zakończyła rozmowy z koncernem Autogrill, największym światowym dostawcą usług gastronomicznych oraz operatorem punktów usługowych dla podróżnych, o współpracy w ramach joint venture podpisując umowę powołującą nową spółkę Autogrill Polska, w której IMPEL posiada 49% udziałów.

„Grupa IMPEL rozpoczęła kolejny etap rozwoju. Początek działalności firmy to wzrost organiczny i rozwój usług porządkowo-czystościowych oraz ochrony fizycznej. Pozyskanie środków giełdowych po udanym debiucie w roku 2003 pozwoliło nam na dokonywanie akwizycji, konsolidację rynku oraz rozwijanie kompetencji na wielu nowych rynkach usług. Trzeci etap to działania kapitałowe w wybranych liniach produktowych, zarówno w tych, które nie są głównym napędem naszej Grupy, jak i pozyskiwanie partnerów branżowych do usług, w których w krótkiej perspektywie czasu możliwy jest dynamiczny rozwój” – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes IMPEL SA.

W bieżącym roku IMPEL prowadził będzie dalsze działania zmierzające do pozyskania inwestorów i partnerów biznesowych zaangażowanych w nasze działania operacyjne.

„Specjalizujemy się w usługach związanych z utrzymaniem czystości i obsługą nieruchomości. Pozyskujemy nowe obszary, np. naziemną obsługę linii lotniczych. Rozwijamy techniczną ochronę mienia i rośnie nasza pozycja w cash handlingu. Koncentrujemy naszą działalność w tych obszarach, w których mamy największe doświadczenie i wiedzę oraz tam, gdzie widzimy największe szanse rozwoju biznesu.” – podkreśla Wojciech Rembikowski

DOC
Impel w 2008 roku przekroczył miliard złotych (47 kB)
Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych – osiągnęła w 2008 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 1 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 113 mln zł. W 2008 r. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 22 mln zł oraz zysk netto na poziomie 42,16 mln zł.