Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel w 2013 roku przekroczył 1,5 miliarda złotych

20 marca 2014

Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 1 561,2 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 144,5 mln zł. W 2013 r. Grupa utrzymała zysk operacyjny na poziomie roku poprzedniego - wyniósł on 40,2 mln zł.

Analiza wyników portfela usług Grupy Impel wykazuje, że wszystkie jednostki biznesowe Grupy zanotowały w 2013 r. wzrost przychodów ze sprzedaży. Dwie największe jednostki - Facility Management (dawniej Obsługa Nieruchomości, czyli: usługi porządkowe i techniczna obsługa nieruchomości) oraz Bezpieczeństwo osiągnęły w 2013 r. sprzedaż odpowiednio: 1 079,6 mln zł i 481,6 mln zł. Facility Management w stosunku do roku ubiegłego utrzymała poziom rentowności, uzyskując wyższe marże na nowych kontraktach oraz poprawiła wynik operacyjny.

„Sytuacja rynkowa wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej oraz dynamicznie zmieniającego się prawa (m.in. w zakresie dofinansowań do zatrudnienia osób  niepełnosprawnych, zapowiedzi dotyczących „ozusowania" i brak zmian w zakresie możliwości renegocjacji warunków Prawa Zamówień Publicznych) zdyscyplinowała nas do zdecydowanych działań w pozyskiwaniu wyższych cen za usługi. Lider, który posiada doświadczenie oraz wysokie kompetencje w zakresie zarządzania usługami wspierającymi funkcjonowanie przedsiębiorstw, dysponuje argumentami, które klienci rozumieją. Nasze renegocjacje są trudne, ale tylko skuteczna waloryzacja jest podstawą do lojalnej i rzetelnej pracy na rzecz klienta, jest również najtańszą formą pozyskania najlepszej usługi." - wyjaśnia Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel S.A.

W 2014 roku spółki Grupy Impel z segmentu Facility Management umocniły pozycję lidera w świadczeniu usług porządkowych oraz technicznej obsługi nieruchomości. Segment pozyskał kontrakty w branży przemysłowej, obsłudze sieci handlowych oraz niezmiennie od wielu lat w sektorze służby zdrowia. Kontynuowany jest wzrost poprzez akwizycje. W pierwszym kwartale 2014 roku zakupiliśmy spółkę Integrum Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wcześniej znaną pod marką RedNet Management  Sp. z o.o.) zarządzającą nieruchomościami. Segment zanotował wzrost przychodów o 11% czyli o 106,4 mln zł, przy rentowności operacyjnej na poziomie 4,4%.

 „Impel od początku działalności specjalizuje się w usługach związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wyniki segmentu Bezpieczeństwo w pełni odzwierciedlają obecną  sytuację całej branży. Drastyczna presja na obniżki cen, których oczekuje klient doprowadziła w ostatnich trzech latach do bardzo niskiej rentowności operacyjnej, która w roku 2013 spadła poniżej 1%. Branża ochrony wymaga gruntownej przebudowy. Jedną z dróg jest konsolidacja rozdrobnionego rynku. To jedyna droga, aby w krótkim czasie nastąpiło odwrócenie negatywnego trendu i rozwój poprzez podnoszenie cen. Segment bezpieczeństwa ma potencjał wzrostu. Rynek będzie stymulowany przez poprawę klimatu gospodarczego, wzrost poziomu dochodów (co sprawi, że usługi ochrony staną się bardziej przystępne), stałe rzeczywiste i domniemane zagrożenia związane z przestępczością i terroryzmem, oraz zmiany w przepisach prawnych. Fakt wprowadzania na rynek nowych urządzeń, z których wiele ułatwia usługi monitorowania alarmów, stymuluje popyt na usługi doradztwa w tym zakresie i integracji systemów. W Polsce mamy jeden z najwyższych wskaźników liczby pracowników ochrony w stosunku do populacji oraz najniższą w EU stawkę wynagrodzenia pracownika ochrony.

Branża usług ochrony w Polsce jest rozdrobniona. Pięć największych firm posiada ok. 35% udziału w rynku. W Wielkiej Brytani pierwsza piątka to 55%. Według naszych obserwacji podobna sytuacja jest na innych rynkach rozwiniętych. Jest co zmieniać i to jest nasza strategia dla tego segmentu." - dodaje Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

Nasza branża ze względu na charakter usług jest bardzo wrażliwa na zmieniające się uwarunkowania prawne, w szczególności dotyczące kosztów pracy.

Od 10 lat funkcjonujemy w niekorzystnym otoczeniu legislacyjnym, na które nie mamy wpływu. Segment usług opiera się na zarządzaniu pracą dziesiątek tysięcy ludzi i dlatego wrażliwość niestabilności prawa związanego z kosztami pracy jest największa. Rząd i parlamentarzyści do tej pory nie podjęli działań mających na celu realne podniesienie wynagrodzenia, a jedynie zwiększają jego opodatkowanie. Konsekwencją tego jest masowa emigracja Polaków za granicę, wysokie bezrobocie, rozrost szarej strefy, malejące wpływy do ZUS. Aż 26,8 proc. osób pracuje w Polsce na umowach cywilnoprawnych. Ten wskaźnik jest najwyższy w całej Europie. Pracobiorcy zarabiają coraz mniej, ponieważ nie ma długofalowej polityki naprawy rynku pracy, jak choćby zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podejmowane działania nie leczą przyczyny, a mają na celu jedynie przerzucenie całej odpowiedzialności na pracodawców. Funkcjonując w takich okolicznościach, uważam za sukces powielanie wyników Grupy Impel rok do roku". - podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

 

DOC
Impel w 2013 roku przekroczył 1,5 miliarda złotych (123,5 kB)
Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 1 561,2 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 144,5 mln zł. W 2013 r. Grupa utrzymała zysk operacyjny na poziomie roku poprzedniego - wyniósł on 40,2 mln zł.