Zobacz pozostałe wpisy

Impel w 2016 roku: renegocjacje cen w obliczu rosnących kosztów pracy

22 marca 2017

Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 2 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 216 mln zł. W 2016 r. Grupa wypracowała 41,9 mln zł zysku operacyjnego oraz 20,0 mln zł zysku netto.

 

Analiza wyników portfela usług Grupy Impel wykazuje, że segment FM oraz BPO zanotowały w 2016 r. wzrost przychodów ze sprzedaży. Facility Management (utrzymanie czystości, opieka nad pacjentem, serwis techniczny, ochrona osób i mienia, catering, rental odzieży, zarządzanie nieruchomościami) oraz Digital Services & Business Process Outsourcing (obsługa księgowa, obsługa kadrowo-płacowa, zarządzanie dokumentami, doradztwo podatkowe, centrum kompetencyjne SAP, infrastruktura informatyczna, development aplikacji, rozwiązania e-commerce, cash processing) osiągnęły w 2016 r. sprzedaż odpowiednio: 1 844,2 mln zł i 182,7 mln zł. Digital Services & Business Process Outsourcing w stosunku do roku ubiegłego utrzymała poziom rentowności z wynikiem 11%, osiągając ponad 20 mln zł wyniku operacyjnego.

 

„Grupa Impel w roku 2016 ponownie renegocjowała ceny za świadczone usługi. Konsekwentnie przystąpiliśmy do rozmów z większością klientów uświadamiając im, że zmiana prawa polegająca na objęciu składkami ZUS umów cywilnoprawnych do wysokości minimalnego wynagrodzenia, jest fundamentalną i jednorazowo najwyższą w historii podwyżką kosztów pracy. W waloryzacji kontraktów pomogło nam doświadczenie, które zdobyliśmy rok wcześniej. Większość naszych klientów akceptuje podwyższone koszty rozumiejąc, że ciągłość realizacji usługi, jej jakość oraz koncentracja na potrzebach Klienta jest uzależniona od personelu wykonującego usługę.” - wyjaśnia Wojciech Rembikowski, Wiceprezes Zarządu Impel S.A.

 

W 2016 roku spółki Grupy Impel wchodzące w skład segmentu Facility Management umocniły pozycję lidera w obszarze usług porządkowo-czystościowych oraz technicznej obsługi nieruchomości zwiększając przychody rok do roku o 12,4%. Segment pozyskał kontrakty na obsługę prestiżowych obiektów i imprezy masowe, koncentrując się na branży przemysłowej, obsłudze sieci handlowych oraz branży finansowej. Usługi bezpieczeństwa zanotowały natomiast, po latach generowania bardzo niskich marż, skokowy wzrost rentowności i najwyższy, 16-procentowy przyrost przychodów.

 „Jednym z pierwszych produktów oferowanych przez Impel był outsourcing usług związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wyniki  bezpieczeństwa są symptomatyczne dla całej branży. Po 6 latach obniżania cen za usługi odzyskaliśmy oddech. Świadomie nie akceptujemy dalszego obniżania rentowności, wypowiadamy kontrakty, które w naszej ocenie będą mieć negatywny wpływ na wynik oraz podpisujemy nowe, już na nowych rynkowych i konkurencyjnych warunkach. Bezpieczeństwo ma potencjał wzrostu, przede wszystkim w oparciu o rozwój innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.” - dodaje Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu Impel S.A.

 

Stabilnie rozwijał się w roku 2016 segment usług dla biznesu - Digital Services & Business Process Outsourcing, zwiększając przychody o 7,6%.

 

„Koncentracja na rynku usług specjalistycznych jest dla nas kluczowa, ponieważ na segment usług FM ogromny wpływ mają zmiany na rynku pracy. Ustawowe wzrosty stawek ZUS, ustawowe wzrosty stawek godzinowych, płacy minimalnej, wzrost oczekiwań płacowych sprawią, że poszukujemy klientów, dla których koszt pracy jest tylko nieznaczną częścią wynagrodzenia, a zainteresowanie ogniskuje się wokół: automatyzacji i robotyzacji procesów, pakietyzacji i integracji usług bazujących na nowych technologiach. Komponent informatyczny w zarządzaniu systematycznie rośnie, a przyszłe przewagi konkurencyjne to w mojej ocenie nie sama informatyka, ale nasycone informatyką procesy biznesowe. Grupa Impel dąży do maksymalizacji dostarczania praktycznych rozwiązań dla Klienta, opartych o technologie informatyczne. Jesteśmy liderem krajowym w zakresie szerokiego wachlarza usług. Nasz codzienny kontakt z tysiącami klientów pozwala nam poznać ich oczekiwania i najlepsze praktyki biznesowe. Posiadamy najbardziej aktualną wiedzę do prowadzenia doradztwa biznesowego, wprowadzania nowych komponentów usługowych, poprawiających efektywność zarządzania u Klienta. To oferta trójstronnego partnerstwa dla: klienta, naszej firmy i dla naszych pracowników, którzy oczekują satysfakcji i godziwej zapłaty za realizację usług. To nasz kierunek ukształtowany w trakcie dwóch lat ciągłych negocjacji związanych z gwałtownymi zmianami prawa” - podkreśla Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu Impel S.A.