Zobacz pozostałe wpisy

Impel w trendzie wzrostu

22 marca 2010

Rok 2009 był najlepszy w 20letniej historii działalności gospodarczej Grupy Impel. Dwie największe jednostki – Obsługa Nieruchomości (usługi porządkowe i techniczna obsługa nieruchomości) oraz Ochrona zanotowały w 2009 r. wzrost przychodów ze sprzedaży i osiągnęły odpowiednio: 449,3 mln zł i 414,6 mln zł. Obie w stosunku do roku ubiegłego poprawiły rentowność, uzyskując wyższe marże na nowych kontraktach. Rentowność operacyjna dla Obsługi Nieruchomości wyniosła 8,1% a dla Ochrony 8,4%.

 

 „Wyniki finansowe Grupy Impel mają odzwierciedlenie w rosnącej cenie naszych akcji na giełdzie. Pozytywny trend i dążenie do poziomu wyrażającego realną wartość spółki, obserwujemy w ostatnim półroczu, gdy wartość naszych akcji wzrosła o ponad 300%, przy zdecydowanie mniej dynamicznym wzroście głównych indeksów - odpowiednio WIG i WIG80 – 100%. 2009 rok to także wzrost rentowności operacyjnej w stosunku do roku 2008 o 110%. W okresie spowolnienia gospodarczego widocznego w roku ubiegłym udowodniliśmy, że jesteśmy firmą, która potrafi skutecznie pozyskiwać nowe kontrakty w pełni dbając o bezpieczeństwo dostaw dla Klientów ” – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

W roku 2009 Grupa ugruntowała pozycję lidera w zakresie świadczenia usługi cash processingu.

„Rozwijamy nasze usługi wysokospecjalistyczne, które zdobyły  zaufanie wielu nowych Klientów. Centra gotówki wyposażone zostały w najnowocześniejsze  oprogramowanie. Wdrożenie „Standarów Obsługi Klienta” w usłudze ochrony fizycznej, przyczyniło się do umacniania wysokiej pozycji i widocznym wzroście przychodów w tym segmencie. Zwiększamy nasz udział również w usługach monitoringu systemów alarmowych oraz technicznej ochronie mienia. Konsolidacja rynku ochrony, która dokonała się w zeszłym roku dodatkowo potwierdziła, że jesteśmy jednym z liderów,  graczem, z którym rynek musi się liczyć.” – dodaje Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

Impel Cleaning konsekwentnie realizuje strategię rozwoju nowych usług i wzmacnia swoją pozycję rynkową.

 

„Osiągnięte, dobre wyniki w segmencie obsługi nieruchomości, w której znaczącą pozycję stanowi szeroko pojęte sprzątanie, to efekt dostarczania coraz bardziej zaawansowanych technologicznie usług, np. uruchamiania i obsługi systemów klimatyzacji, czy systemów wynajmu podłóg do biurowców. Sukcesem okazała się również decyzja o zakupie nowej Spółki HK Zakład Usługowo Handlowy „Partner”, która umocniła naszą pozycję na rynku podmiotów z branży przemysłu ciężkiego, w tym hut, należących do międzynarodowego koncernu ArcelorMittal Poland” – przyznaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel SA.

 

Po trzech latach, zakończone zostało wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP w 36 spółkach w 10 modułach funkcjonalnych, które zostało uznane w środowisku firm informatycznych, za największe wdrożenie w Europie Środkowo-Wschodniej, jak również, uznane przez niezależnych ekspertów, za przedsięwzięcie innowacyjne technologicznie.  

„To rok dobrych, strategicznych zmian wewnątrz organizacji. Ich nadrzędnym celem jest uzyskanie efektów ekonomicznych i organizacyjnych. Jesteśmy przekonani, że ustalone zostały nowe możliwości dynamicznego zwiększania sprzedaży, w tym polepszania standardów obsługi Klienta, oparte o usprawnione procesy i udoskonaloną informację zarządczą. Powstało nowoczesne, niezależne od wykonawczych spółek usługowych, Centrum Obsługi Klienta, które  pozwala tworzyć obiektywny pomiar dostaw, w tym obsługę reklamacji i zamówień.” – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel SA

W roku 2009 Grupa Impel rozpoczęła współpracę z koncernem Autogrill, największym światowym dostawcą usług gastronomicznych oraz operatorem punktów usługowych dla podróżnych, podpisując w ramach joint venture umowę powołującą nową spółkę Autogrill Polska, w której IMPEL posiada 49% udziałów.

„To kolejny etap rozwoju. Przez lata rozwijaliśmy naszą firmę organicznie, oferując Klientom usługi porządkowo-czystościowe oraz ochrony fizycznej. Debiut giełdowy w roku 2003 i uzyskane środki finansowe pozwoliły nam na dokonywanie akwizycji, konsolidację rynku oraz rozwijanie kompetencji na wielu nowych rynkach usług. Rozpoczęcie współpracy z koncernem Autogrill to rozwój poprzez działania kapitałowe w wybranych liniach produktowych. Szukamy takich partnerów branżowych, z którymi w krótkiej perspektywie czasu możliwy jest dynamiczny rozwój” – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes IMPEL SA.

 

Rok 2009 został dobrze wykorzystany do rozpoczęcia inwestycji deweloperskich, które Grupa prowadzi wspólnie z firmą Vantage Development.

„Zostały zakończone prace przygotowawcze nad projektem  osiedla mieszkaniowego Centauris przy ul. Ślężnej we Wrocławiu, w ramach którego powstanie 12 budynków, z ponad 400 mieszkaniami o podwyższonym standardzie. Na cele usługowe zostanie przeznaczony parter jednego z budynków, o łącznej powierzchni ok. 1.100 m kw. Rozpoczęcie budowy I etapu tj. 3 budynków o powierzchni 8.200 m2 z 115 mieszkaniami planowane jest na pierwszą połowę kwietnia b.r. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do wejścia Generalnego Wykonawcy na budowę  i jej rozpoczęcia. Klientów znalazło już  35% powierzchni obiektu, to znaczy 55 mieszkań z puli docelowych 115. Projekty Promenad Wrocławskich oraz biurowca Gamma są obecnie na etapie prac zmierzających do rozpoczęcia procesów budowlanych jeszcze w bieżącym roku bądź na przełomie roku 2010/2011” – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA

 

DOC
Impel w trendzie wzrostu (60 kB)
Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w 2009 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 1,033 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 31 mln zł. W 2009 r. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 47,28 mln zł oraz zysk netto na poziomie 33,5 mln zł.