Zobacz pozostałe wpisy

Impel: wyższe przychody i zysk

13 sierpnia 2007

   
Przychody ze sprzedaży w II kwartale były o 20% wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na tę znaczącą zmianę złożył się w prawie 2/3 organiczny wzrost sprzedaży, a w ponad 1/3 przychody wygenerowane przez przejęte spółki, między innymi Krakpol, PS Asekuracja, TeleBT i SaneChem System. Największe i najważniejsze segmenty dla Grupy Impel czyli Obsługa Nieruchomości i Ochrona zanotowały wzrost przychodów ze sprzedaży. Obsługa Nieruchomości, na którą w głównej mierze składają się usługi porządkowe oraz z zakresu facility management, osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 100 mln zł, czyli o 1,45 mln zł więcej niż w poprzednim kwartale tego roku. W Jednostce Biznesowej Ochrona wpływ na wzrost sprzedaży o ok. 1,2 mln zł do 78,4 mln zł miała między innymi dobrze rozwijająca się usługa technicznej ochrony mienia, w tym monitoringu. W ujęciu segmentowym najwyższą dynamikę sprzedaży w II kwartale zanotował segment Dystrybucja, obejmujący usługi cateringu, pralnictwa, rentalu i logistyki dostaw.

„W drugim kwartale kontynuowaliśmy działania, które dostosowują naszą współpracę z klientem do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, czyli rosnących kosztów zatrudnienia i emigracji zarobkowej, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. Negocjujemy stawki za nasze usługi, oferujemy bardziej nowoczesne i rentowne rozwiązania outsourcingowe. Obserwujemy jednocześnie coraz bardziej dynamiczny rozwój naszych stosunkowo nowych produktów, takich jak pralnictwo i rental. Ponadto, stale szukamy możliwości rozszerzenia naszej aktywności biznesowej. W tym celu założyliśmy na początku sierpnia spółkę Impel UK Limited w Wielkiej Brytanii, która umożliwi nam ekspansję na obszarze Zjednoczonego Królestwa i promocję naszych podstawowych usług” – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

W ramach realizacji projektów deweloperskich, przy ulicy Śleżnej we Wrocławiu został wykonany projekt osiedla mieszkaniowego, a rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na IV kwartał tego roku. Jednocześnie spółka uzyskała warunki zabudowy i trwają prace nad projektem budowlanym biurowca przy ul. Ślężnej we Wrocławiu o powierzchni około 20 tys. m2. Zakończone zostały również prace nad koncepcją architektoniczną osiedla na 3000 mieszkań przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu - największego przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego obecnie przez Impel. Spółka uzyskała także warunki zabudowy osiedla domów jednorodzinnych w Sadkowie pod Wrocławiem, gdzie posiada grunty o powierzchni ok. 13 ha.

„Równolegle do działań rynkowych, Grupa konsekwentnie realizuje wdrożenie zintegrowanego sytemu informatycznego. W czerwcu podpisaliśmy umowę z firmą IMG Information Management Polska obejmującą analizę przedwdrożeniową, która określi koncepcję i harmonogram wdrożenia. System pozwoli na osiągnięcie najwyższego poziomu zarządzania przedsiębiorstwem i bezpośrednio przełoży się na wzrost satysfakcji klientów Grupy” - dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

W drugim kwartale tego roku dokonano wypłaty dywidendy za 2006 r. w kwocie 4,06 mln zł (tj. 0,27 zł na akcję), stanowiącej ok. 25% zysku Grupy Kapitałowej Impel.

DOC
Impel: wyższe przychody i zysk (44 kB)
Grupa Impel - największa w kraju grupa firm usługowych – zanotowała w II kwartale 2007 roku najwyższy od początku 2006 roku zysk operacyjny, wynoszący 6,3 mln zł. W porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku wzrósł również zysk netto i wyniósł 1,24 mln zł. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 217 mln zł, tj. o 5,6 mln zł więcej w porównaniu z I kwartałem 2007 roku. Udział dotacji w przychodach utrzymywany jest na stabilnym dla ekonomiki Grupy poziomie i w II kwartale wyniósł 6,7 %. W tym okresie Impel kontynuował rozwój projektów deweloperskich oraz realizował kolejne etapy wdrożenia nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządczego.