Zobacz pozostałe wpisy

Impel – wzrost przychodów i lepsze wyniki Facility Management

14 maja 2014

Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych – osiągnęła w pierwszym kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 394,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 44,1 mln zł. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 7,7 mln zł.

Analiza wyników dwóch największych jednostek biznesowych wskazuje konsekwentną realizację wzrostu przychodów, wyniku i rentowności ze sprzedaży przez segment Facility Management (dawniej Obsługa Nieruchomości) oraz utrzymanie tempa wzrostu przychodów poprzez rozwój organiczny i akwizycję w segmencie Bezpieczeństwo przy niższym wyniku i rentowności. Segment Facility Management osiągnął 279,7 mln zł przychodów, co daje wzrost o 35,7 mln zł (14,6%).

Jednostka Biznesowa Facility Management umacnia swoją pozycję w segmencie służby zdrowia. Wygrane kontrakty w zakresie usługi porządkowo-czystościowej i pomocowej przy pacjencie w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze oraz kontrakty ze 105 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach, to dowód konsekwentnej realizacji strategii utrzymania pozycji najsilniejszego podmiotu w branży. Obie umowy zwiększają przychody łącznie o 31 mln zł. Spółki, w ramach pozyskanych kontraktów, będą świadczyły usługi w zakresie specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości powierzchni szpitalnej oraz terenów zewnętrznych, usługi pomocowe przy pacjencie oraz usługi codziennego żywienia pacjentów i transportu wewnątrzszpitalnego.

Podpisane kontrakty to dla nas jednoznaczne potwierdzenie satysfakcji Klienta z dotychczasowej współpracy i jakości świadczonych przez nas usług, a także umocnienie pozycji lidera w tym sektorze rynku. Są one również efektem strategii łączenia kilku usług, oferowanych w szerokim portfolio Grupy Impel, w tym wypadku: usług porządkowo-czystościowych oraz cateringu. Dzięki efektowi synergii zwiększamy przychody i optymalizujemy usługi, przy zachowaniu oczekiwanych przez Klientów wysokich standardów współpracy. Wyraźnie poprawiamy wynik segmentu, który wzrósł do 11,1 mln zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił 6,7 mln zł) oraz rentowność (4%), która zbliża nas do światowych standardów uzyskiwanych w naszej branży." - podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Jednostka Biznesowa Bezpieczeństwo osiągnęła w pierwszym kwartale 2014 roku 115 mln zł przychodu, co oznacza wzrost o 8,4 mln (7.9%). Pozytywnie na przychody segmentu wpłynęła konsolidacja Impel Cash Solutions sp. z o.o. (dawniej: Brink's C.L. Polska sp. z o.o.) - spółki zakupionej w I kwartale ubiegłego roku. W segmencie bezpieczeństwa spółki Grupy Impel nadal zmagają się z ostrą walkę konkurencyjną (ciągła presja na obniżanie stawek w produktach fizyczna ochrona mienia i cash processing) i jednocześnie rezygnują z części niskomarżowych kontraktów (głównie jednostki wojskowe).

Dla usług ochrony rok 2014 jest w dalszym ciągu trudny. Składa się na to wiele czynników: wzrost płacy minimalnej, dynamicznie (bez zachowania wystarczającego vacatio legis) zmieniające się prawo m.in. w zakresie dofinansowań do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czy też zapowiedzi dotyczące „ozusowania" i braku zmian w zakresie możliwości renegocjacji warunków umów zawieranych w ramach Prawa Zamówień Publicznych. W ostatnich czterech latach obserwujemy jak koszt pracy (stanowiący ponad 98% kosztów ponoszonych na realizację usług ochrony) systematycznie wzrasta, a paradoksalnie poziom wynagrodzenia dla firm ochrony, liczony jako stawka za roboczogodzinę, spada. Sytuację tą odzwierciedlają wyniki. Rozwiązaniem dla nas w tym momencie jest korekta priorytetów strategicznych, która ściśle łączy dynamiczny rozwój sprzedaży w latach 2014 -2016 z rozwojem rentownej sprzedaży. Podjęliśmy zdecydowane działania zmierzające do zwiększania cen za usługi do racjonalnych poziomów." - dodaje Mirosław Greber, prezes Impel Security Polska.

W dniu 25 kwietnia 2014 roku konsorcjum spółek Impel Security Polska (lider), SMT Software, EBS i ITM Poland zawarło umowę ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Sprawiedliwości. Kontrakt obejmuje uruchomienie oraz eksploatację, wsparcie i rozwój Systemu Dozoru Elektronicznego tzw. elektronicznych kajdanek. Umowa wiąże strony na okres 54 miesięcy, a szacowana wartość przychodów kontraktu wynosi 214 mln zł brutto.

Segment Bezpieczeństwo konsekwentnie rozwija usługi w nowych obszarach rynku, jak np. ochrona lotnisk i transportu kolejowego oraz skupia się na rozwoju specjalistycznych produktów. Jednym z obszarów, w którym Impel intensyfikuje swoje działania jest monitoring, pozwalający na wykorzystywanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Efektem tego działania jest podpisanie kontraktu na eksploatację i wsparcie Systemu Dozoru Elektronicznego. Wzmacniamy nasze kompetencje i zdobywamy nowe doświadczenia. Jest to przełomowy moment na trudnym rynku ochrony, a największy wygrany w przetargu kontrakt w historii firmy to dobry prognostyk na kolejne miesiące. Szukamy obszarów, które generują wyższe marże, przy niższych kosztach pracy. Zła sytuacja całego rynku, wymusza na nas obieranie nowych dróg dla rozwoju. " - mówi Mirosław Greber, prezes zarządu Impel Security Polska.

DOC
Impel – wzrost przychodów i lepsze wyniki Facility Management (117,5 kB)
Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych – osiągnęła w pierwszym kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 394,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 44,1 mln zł. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 7,7 mln zł.