Zobacz pozostałe wpisy

Impel – wzrost przychodów o 16%.

31 sierpnia 2012

Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I półroczu 2012 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 689 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza 2011 roku o ponad 95 mln zł. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 22 mln zł.  Impel konsekwentnie prowadzi politykę dynamicznego wzrostu przychodów, aby na koniec 2014 roku osiągnąć poziom 2 mld zł. Prezentowane wyniki półroczne są zgodne z oczekiwaniami zarządu Impel SA, który podtrzymuje strategię wzrostu poprzez rozwój organiczny oraz zintensyfikowanie działań akwizycyjnych.

 

„Porównanie wyników za pierwsze półrocza 2011 i 2012 r. pokazuje konsekwentną realizację strategii Grupy Impel.  Intensywny proces niwelowania skutków zwiększonych kosztów pracy (wzrost 2% składki rentowej oraz podniesienie płacy minimalnej, jak również ograniczanie dotacji z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych) jest czynnikiem mającym największy wpływ na dzisiejsze wyniki Grupy. Należy również podkreślić, że przepisy o zamówieniach publicznych są niedostosowane do dzisiejszych potrzeb rynkowych tj. wzrostu jakości i bezpieczeństwa realizacji usług. Obecny stan prawny wynikający z ustawy o zamówieniach publicznych nie pozwala w ramach trwających kontraktów, na przeniesienie konsekwencji zmian prawnych, mających wpływ na koszty wykonania usług, na nabywców. Wprowadza to sytuację czasowego obniżania rentowności wykonawcy usług. Obowiązujący standard w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia to: „najniższa cena” (służba zdrowia, administracja publiczna, wojsko). Oba te czynniki są powiązane i powodują, że wzrost kosztów przedsiębiorcy zdecydowanie przekracza tempo wzrostu gospodarczego. Dzisiejszy stan prawny powoduje, że konsekwencje zmian legislacyjnych w całości przerzucane są na pracodawców. Grupa Impel, dzięki kolejnym decyzjom restrukturyzacyjnym, porządkującym procesy wewnętrzne, reorganizacji oraz zaufaniu klientów do spółki, konsekwentnie podtrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży. Systematyczny wzrost jest elementem naszej strategii. Jesteśmy Grupą Kapitałową, która funkcjonuje w trudnym i wymagającym otoczeniu. Choć oferujemy naszym klientom coraz bardziej specjalistyczne produkty i podnosimy jakość, ceny za usługi maleją; dyktat najniższej ceny osiągnął poziom, który trudno już zaakceptować. Nasze kompetencje restrukturyzacyjne, zasoby informatyczne, contact center, oraz zaangażowana kadra, pozwalają nam konkurować, budując przewagę rynkową. Nasza pozycja jest stabilna, a wyniki wskazują, że rozumiemy zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz wyznaczamy nowe trendy. – mówi Grzegorz Dzik prezes zarządu Impel SA.

W ujęciu segmentów najwyższe przychody ze sprzedaży wygenerowała Obsługa Nieruchomości. W I półroczu 2012 r. wzrosły one o 33 mln zł w stosunku do I półrocza 2011 r. i wyniosły 328 mln zł. Ochrona w analogicznym okresie 2012 r. osiągnęła poziom przychodów w wysokości 225 mln zł, odnotowując wzrost o 25 mln. Szczególnie wysokie tempo wzrostu uzyskał także trzeci segment - Dystrybucja, której przychody w I półroczu 2012 r. osiągnęły poziom 137 mln zł wzrosły 38% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Do znaczących zdarzeń, mających wpływ na rosnący prestiż Grupy, należy zaliczyć wygrane przetargi i zrealizowane usługi przez spółki z segmentów: Obsługi Nieruchomości oraz Ochrony podczas Piłkarskich Mistrzostw Euro 2012.

 

„Dużym wydarzeniem w Grupie Impel, w mijającym półroczu, były Mistrzostwa Europy Polska – Ukraina - EURO 2012. Kilka Spółek należących do Grupy Impel świadczyło usługi na rzecz UEFA. Część w kontekście tak ogromnej imprezy masowej, było realizowanych po raz pierwszy. Ogromnie cieszy nas sukces i wysoka ocena naszej pracy, która potwierdza zdolność Grupy do elastycznego reagowania na pojawiające się, unikalne, potrzeby rynkowe i możliwości dopasowania świadczonych usług do potrzeb Klientów” – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

 

Impel zamierza kontynuować działania zmierzające do konsolidacji rynku usług opartych o idee outsourcingu. Grupa posiada zdolność do finansowania akwizycji ze środków własnych i dostępnych linii kredytowych.

 

„Akwizycje, to tylko jeden z elementów naszej strategii rozwoju. Wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań dotyczących konsolidacji rynku, które podjęliśmy wchodząc na giełdę papierów wartościowych w Warszawie w 2003 roku. Jesteśmy przekonani, że wzrost organiczny na wymagającym krajowym rynku jest tylko jedną z możliwości. Zamierzamy utrzymać dynamikę wzrostu Grupy i jej rozwój, napędzany kolejnymi udanymi akwizycjami. 29 sierpnia 2012 roku zakupiliśmy 75 % akcji spółki Climbex S.A. Spółka osiągnęła za 2011 rok ponad 22 mln przychodów ze sprzedaży. Jest to rozszerzenie palety usług porządkowych w Jednostce Biznesowej - Obsługa Nieruchomości. Zakup Climbexu to rozszerzanie naszych kompetencji w zakresie czyszczenia instalacji przemysłowych w tym podciśnieniowego usuwania materiałów sypkich. Ten biznes jest perspektywiczny. Widzimy duże zapotrzebowania na tego rodzaju usługi zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych. Odbiorcą są elektrownie, spółki petrochemiczne i chemiczne oraz cementownie. Jest to usługa innowacyjna, którą ze względu na wysoką barierę wejścia świadczyć może niewiele firm.  To będzie nasza przewaga konkurencyjna. Zdecydowanie chcemy kupować wysokospecjalistyczne spółki, dzięki którym nabędziemy kompetencje wykonawcze na nowych rynkach. Szukamy podmiotów o wysokim poziomie rentowności, innowacyjnych oraz pozwalających na realizację cross-sellingu z pozostałymi produktami Grupy. Chcemy zdobywać doświadczenie i know-how w obszarach, w których do tej pory Grupa nie działała; nie wykluczamy rozwoju na rynkach zagranicznych. Myślimy również o nowych podmiotach skupionych wokół tematyki ekologicznej” – dodaje Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

Równolegle Grupa dąży do konsekwentnego, stabilnego powiększania swoich możliwości poprzez wzrost organiczny. Rozwija umiejętności w obszarach, które wymagały wypracowania standardów działania od podstaw. Spółka maksymalizuje efektywność poszczególnych segmentów.

 

„Nasza Spółka Impel Airport Partner umacnia swoją pozycję na lotniczym rynku usług handlingowych w Polsce. Mijający sezon wakacyjny udowodnił możliwości Spółki i tkwiący w niej potencjał. Wzrost liczby lotów, związanych z EURO 2012 i wakacyjnych czarterów, w kontekście ich efektywnej obsługi przez Impel Airport Partner, potwierdziły obrany kierunek rozwoju tej linii biznesowej. Wierzymy w ten obszar naszej działalności i podtrzymujemy chęć jego rozwoju poprzez konsekwentną realizację założonych celów” – dodaje Wojciech Rembikowski.

DOC
Impel – wzrost przychodów o 16%. (68,5 kB)
Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I półroczu 2012 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 689 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza 2011 roku o ponad 95 mln zł. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 22 mln zł. Impel konsekwentnie prowadzi politykę dynamicznego wzrostu przychodów, aby na koniec 2014 roku osiągnąć poziom 2 mld zł. Prezentowane wyniki półroczne są zgodne z oczekiwaniami zarządu Impel SA, który podtrzymuje strategię wzrostu poprzez rozwój organiczny oraz zintensyfikowanie działań akwizycyjnych.