Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel: Zrealizowany plan wzrostu przychodów w 2011 roku

20 marca 2012

Analiza wyników portfela usług Grupy Impel, wykazuje, że dwie jednostki biznesowe Grupy Impel zanotowały w 2011 r. wzrost przychodów ze sprzedaży: Obsługa Nieruchomości i Dystrybucja. Dwie największe jednostki – Obsługa Nieruchomości (usługi porządkowe i techniczna obsługa nieruchomości) oraz Ochrona (fizyczna i techniczna ochrona mienia, cash processing) osiągnęły w 2011 r. sprzedaż odpowiednio: 612 mln zł. i 405 mln zł. Natomiast największy, 28% wzrost przychodów (222 mln zł.) zanotował segment Dystrybucja.

„Rok 2011 upłyną pod hasłem realizacji najważniejszego celu strategii dla Grupy Impel – zwiększenia dynamiki wzrostu. Po trzech latach poprawy efektywności procesów biznesowych, optymalizacji kosztów pośrednich oraz podniesienia rentowności operacyjnej do poziomów porównywalnych z wynikami największych firm światowych, działających w naszej branży, oraz w związku z wyraźną presją cenową realizowaliśmy dynamiczny wzrost przychodów. Naszym celem jest osiągnięcie 2 mld przychodów w 2014 roku. Ubiegły rok był dla nas czasem próby. Zrealizowaliśmy ambitne cele sprzedażowe, co pozwoliło skompensować spadki rentowności marży. Możliwość większej dynamiki sprzedaży osiągamy proponując rynkowi poszerzenie palety produktów, a także coraz lepszą obsługę klienta w oparciu o zintegrowany system informatyczny. Nasze przewagi to: pozycja lidera, doświadczenie i umiejętności rozwijania usług wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Rynek widzi w nas zdeterminowanego dostawcę, który skutecznie i optymalnie zarządza coraz większą grupą usług wpływających na efektywne zarządzanie działalnością. Stwarzanie warunków dla poprawiania konkurencyjności to ‘znak czasu’, ale i strategiczne wyzwanie dla nas” – wyjaśnia Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A.

W roku 2011 znakomite wyniki uzyskały spółki Grupy Impel z segmentu Obsługa Nieruchomości, umacniając jednocześnie pozycję lidera w sektorze publicznej służby zdrowia. Wzrost przychodów rok do roku w całej jednostce wyniósł 17 %.

 

„Nasz wzrost to rezultat  dużego wysiłku handlowego. Jesteśmy zdeterminowani, aby poszerzać dostawy  w układzie  produktowym. Realizujemy naszą strategię dostawcy nr 1 na rynku polskim. Nasze dostawy obniżają skutki rosnących kosztów pracy u naszych klientów związanych z presją płacową. Negocjujemy nasze kontrakty z dostawcami i obniżamy koszty wewnątrz organizacji. W zeszłym roku udało nam się uchylić drzwi do branży lotniczej podpisując kontrakt handlingowy z liniami lotniczymi na lotnisku w Poznaniu. Dodatkowym potwierdzeniem sukcesu jest rosnące zainteresowanie  naszymi dostawami wśród dużych, międzynarodowych grup kapitałowych obecnych na rynku” – dodaje Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

 

Spółki Grupy Ochrona utrzymały przychody na poziomie analogicznym do roku ubiegłego. Wyniki Ochrony w pełni odzwierciedlają coraz trudniejszą sytuację rynkową segmentu, ale jednocześnie rok 2011 był okresem przebudowania strategii z nastawieniem na szybszy rozwój w latach kolejnych.

 

„Silne nastawienie klientów na obniżkę kosztów, zarówno w obszarze stawek jednostkowych, jak i na całym wolumenie usług, obniżyło przychody na sprzedaży kontynuowanej. W przetargach najczęściej jednym kryterium wyboru dostawcy usług jest nadal cena. Nie chcieliśmy się godzić na kontrakty „za wszelką cenę”, dyscyplinując działania sprzedażowe tak, aby utrzymać poziom akceptowalnej marży. Wyniki 2011 są stabilne i uwzględniając niekorzystne zmiany prawa wpływające na realny wzrost kosztów pracy, pozostają satysfakcjonujące. Zgodnie ze zweryfikowaną strategią rozwoju, przystępujemy do agresywnego pozyskiwania klientów, wzrostu przychodów, które generowane będą dzięki wprowadzaniu nowych produktów, akwizycjom i elastycznemu podejściu do marż uzyskiwanych na kontraktach. Umacniamy naszą pozycję w usłudze monitoringu. Wypracowaliśmy nowy model sprzedaży usługi FOM (fizyczna ochrona mienia). Inwestujemy w innowacje, poszukujemy i doradzamy klientom, które obszary warto restrukturyzować. Jesteśmy pewni, że dynamiczny wzrost przychodów jest możliwy i stanowi najlepszą receptę na rozwój i wzrost wartości biznesu.” – podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

 

Grupa IMPEL kontynuuje rozpoczęty w 2009 roku etap rozwoju usług wysoko specjalistycznych.

 

„Po etapie, w którym przekonywaliśmy rynek, że potrafimy dostarczyć klientowi bardzo dobrą obsługę kadrowo-płacową, księgową czy też doradztwo podatkowe, przyszedł czas na dynamiczny wzrost liczby nowych klientów i zawieranych kontraktów. Kompetencje doskonaliliśmy na własnej organizacji; mamy doświadczenie, umiejętności i zaplecze techniczne. Sukces jaki osiągnęliśmy w jednostce biznesowej – Dystrybucja, to przede wszystkim specjalizacja w zarządzaniu obszarem kadrowo-płacowym, w rosnących usługach pracy tymczasowej oraz udane akwizycje budujące kompletny portfel usług BPO (Business Process Outsoucing). Wykorzystujemy potencjał wynikający z wdrożonego zintegrowanego systemu informatycznego, co staje się doskonałym argumentem w pozyskiwaniu klientów zatrudniających kilkadziesiąt osób” – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

 

W minionym roku IMPEL przeprowadzał nowatorski projekt wprowadzenia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. deweloperskiej spółki akcyjnej, poprzez podział akcji Impel S.A. Podział akcji nastąpił w dniu 1. marca 2012 roku, a  debiut spółki Vantage Development S.A. odbędzie się 26. marca 2012 roku.

 

„Podział został dokonany poprzez przeniesienie developerskiej części majątku spółki Impel S.A., tj. Zakładu Ecoimpel, na rzecz Vantage Development S.A. (VDSA), w zamian za akcje VDSA. W oparciu o wycenę VDSA ustalono, iż wartość godziwa 1 akcji podziałowej VDSA wynosi 4,72 zł, a parytet wymiany akcji wyniósł 1:3,2109. Oznacza to, że każdy inwestor, który w dniu referencyjnym, tj. 9. marca 2012r. posiadał akcje Spółki Akcyjnej Impel, otrzyma 3,2109 akcji Vantage Development na jedną akcję Impel S.A., zachowując dotychczas posiadane akcje Impela. Pierwsze notowania Impela po korekcie wartości nastąpiły 7 marca, a spółki Vantage Development nastąpi 26 marca 2012. Cieszy nas, że inwestorzy zareagowali przychylnie na przeprowadzony proces, co odzwierciedlał ponad dwudziestoprocentowy wzrost kursu akcji Impel w dniu ustalenia kursu odniesienia.  Po pierwszych notowaniach Vantage Development na giełdzie inwestorzy uzyskają możliwość podjęcia decyzji, z którym biznesem wiążą swoją przyszłość: z outsourcingiem usług czy też z deweloperską. Osobiście wierzę, iż obydwa są godne zainteresowania.” – podkreślił Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.