Zobacz pozostałe wpisy

Ministerstwo pod ochroną Impela

04 czerwca 2014

W dniu 3 czerwca 2014 roku konsorcjum spółek Grupy Impel - Impel Provider Security Partner, Impel Security Polska, Impel Monitoring oraz Impel Cash Solutions - zawarło umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na ochronę gmachów resortu. Kontrakt podpisano na okres 4 lat, a jego łączna wartość wynosi 2 783 856,84 zł brutto. Ochraniane będą 3 obiekty, które znajdują się przy ulicy Nowogrodzkiej oraz budynek przy ulicy Bardzkiej w Warszawie. Oferta złożona przez Impel została wyłoniona w postępowaniu przetargowym, jako najkorzystniejsza. Tym razem o wyborze wykonawcy decydowała nie najniższa cena, ale także doświadczenie i jakość.

 

Obecnie w wielu przetargach organizowanych przez instytucje publiczne jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. Szukanie przez zamawiających oszczędności
i opieranie się wyłącznie na tym kryterium doprowadziło do trudnej sytuacji
i wielu nieprawidłowości na rynku zamówień publicznych. Przetarg ogłoszony przez resort pracy przełamuje ten trend. W tym przypadku o wyborze firmy ochrony zdecydowało kilka czynników. Zgodnie z przyjętymi w SIWZ zapisami ocen cena zapewniała tylko 50% punktów, pozostałe 40% stanowiła jakość, a 10% doświadczenie. Koniecznym warunkiem do spełnienia było także zatrudnienie pracowników ochrony w oparciu o umowę o pracę.

 

„Jestem zadowolony, że w tym przetargu postawiono na doświadczenie i jakość,
bo przekładają się one na odpowiedni poziom usług ochrony. My, jako jedyni uzyskaliśmy najwyższą ocenę punktową w obu tych kryteriach. Przetarg na ochronę gmachów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej może być zwiastunem pierwszych pozytywnych zmian na rynku zamówień publicznych. Brak presji cenowej i zapis zawarty w SIWZ o zatrudnieniu pracowników w oparciu o umowę o pracę to prawdziwy przełom. Mam nadzieję, że inne instytucje obiorą tę samą drogę, uzdrawiając sytuację na rynku pracy. Wierzę, że promowanie dobrej praktyki w zamówieniach publicznych stanie się standardem.”-
mówi Mirosław Greber, prezes zarządu Impel Security Polska.

 

 

Instytucje publiczne są dokładnie rozliczane z każdej wydanej złotówki, dlatego tak uparcie szukają łatwych do osiągnięcia maksymalnych oszczędności. Płacąc najniższe stawki za świadczone usługi nierzadko zmuszają usługodawców do działania na granicy opłacalności, obniżania wynagrodzenia swoim pracownikom oraz zatrudniania ich na podstawie umów cywilnoprawnych. Działanie podjęte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej to pierwszy krok w kierunku zaprzestania praktyki zakupu za najniższą cenę i wprowadzenia do zamówień publicznych innych kryteriów wyboru ofert.

DOC
Ministerstwo pod ochroną Impela (123,5 kB)
W dniu 3 czerwca 2014 roku konsorcjum spółek Grupy Impel - Impel Provider Security Partner, Impel Security Polska, Impel Monitoring oraz Impel Cash Solutions - zawarło umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na ochronę gmachów resortu. Kontrakt podpisano na okres 4 lat, a jego łączna wartość wynosi 2 783 856,84 zł brutto. Ochraniane będą 3 obiekty, które znajdują się przy ulicy Nowogrodzkiej oraz budynek przy ulicy Bardzkiej w Warszawie. Oferta złożona przez Impel została wyłoniona w postępowaniu przetargowym, jako najkorzystniejsza. Tym razem o wyborze wykonawcy decydowała nie najniższa cena, ale także doświadczenie i jakość.