Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Nowa Spółka w portfelu Impela

18 listopada 2009

Spółka Impel Cleaning nabyła od Arcelor Mittal Poland 100% udziałów w Spółce
HK Zakład Usługowo Handlowy „Partner” Sp. z o.o. Impel Cleaning stał się również właścicielem Spółki „Consensus” (56% udziałów) oraz „Eko-Partner” (100% udziałów), zależnych od ZUH „Partner”.

 Spółka ZUH „Partner” świadczy usługi w zakresie administrowania, zarządzania i utrzymania czystości zasobów mieszkaniowych znajdujących się na terenie Huty Katowice. Przedmiotem działalności spółki „Consensus” jest natomiast catering, organizacja imprez i uroczystości. Spółka świadczy również usługi żywienia zbiorowego na rzecz jednostek zobowiązanych prawnie do zapewnienia swoim pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów. Największym ich odbiorcą jest oddział w Dąbrowie Górniczej należący do ArcelorMittal Poland oraz spółki wydzielone z ArcelorMittal Poland. Spółka „Eko-Partner” świadczy usługi porządkowe w pomieszczeniach biurowych, nieprzemysłowych i kompleksach sanitarnych oraz utrzymuje tereny zielone na obszarze Huty Cedler.

 „Decyzja o zakupie nowej Spółki to, dzięki dostępowi do dużego rynku, nie tylko możliwość wykorzystania dotychczasowych umiejętności Impel Cleaning ale i możliwość zdobywania nowych doświadczeń w obszarze przemysłu ciężkiego. Dzięki transakcji uzyskamy dostęp m.in. do hut, należących do międzynarodowego koncernu ArcelorMittal Poland. Decyzja ta poszerza obszar naszej działalności o kolejny sektor rynku i umacnia pozycję Impela jako wszechstronnego partnera dla biznesu.” – mówi Bogdan Dzik, Prezes Impel Cleaning. 

Zakup „Partnera” to realizacja przyjętych w strategii Impela działań mających na celu rozwój poprzez akwizycje. Impel Cleaning ugruntowuje swoją pozycję na rynku przemysłu ciężkiego. Jest to kolejny krok do trwałej obecności Spółki w tym segmencie przemysłu.

„Bazując na doświadczeniu Grupy Impel, zarówno w obszarze usług porządkowo czystościowych jak i żywienia zbiorowego, zamierzamy rozszerzać i optymalizować działalność zakupionych spółek w obu tych obszarach. Widzimy szansę rozwoju naszych Spółek poza Polską, zwłaszcza na rynku ukraińskim, na którym Mittal posiada wiodącą pozycję w produkcji stali” – dodaje Prezes Impel Cleaning Bogdan Dzik.

ArcelorMittal Poland to największy producent stali w Polsce i jeden z najnowocześniejszych producentów stali w Europie. Zatrudnia ponad 10 000 pracowników. Odbiorcami jego wyrobów jest m.in.: przemysł motoryzacyjny, branża agd oraz przemysł budowlany. ArcelorMittal Poland skupia ok. 70 % potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego.

DOC
Nowa Spółka w portfelu Impela (45 kB)
Spółka Impel Cleaning nabyła od Arcelor Mittal Poland 100% udziałów w Spółce HK Zakład Usługowo Handlowy „Partner” Sp. z o.o. Szacowana, roczna, wartość przychodów to 40 milionów złotych.