Zobacz pozostałe wpisy

Nowe kontrakty i wyższe przychody Grupy Impel

16 maja 2016

Ponad 471,5 mln zł przychodów ze sprzedaży wypracowała w I kwartale 2016 r. Grupa Impel. Największy krajowy dostawca usług outsourcingowych pozyskał nowe prestiżowe kontrakty, jednak wyższe koszty pracy i trwające negocjacje w sprawie waloryzacji wartości umów z kontrahentami spowodowały pogorszenie zyskowności Grupy w pierwszych miesiącach bieżącego roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Impel wzrosły w pierwszym kwartale 2016 roku
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 11,3%. Wzrost ten po części wynikał
z waloryzacji podpisanych wcześniej kontraktów, a po części z nowych umów. -Cieszy nas, że udaje nam się zarówno podpisywać umowy z nowymi kontrahentami, jak i rozszerzać współpracę
z dotychczasowymi. Dobrym przykładem może być kontrakt z Auchan. Od podpisania systematycznie zwiększamy liczbę obiektów będących pod naszą opieką -
powiedział Grzegorz Dzik, prezes Grupy Impel. Umowa na usługi ochrony została podpisana z Auchan w lipcu ubiegłego roku i początkowo obejmowała 3 obiekty. Obecnie jest ich już 14, a łączna wartość kontraktu to 2,8 mln zł rocznie.

Należące do Grupy Impel firmy zależne podpisały też prestiżowe kontrakty z Volkswagen Poznań, mBankiem oraz na ochronę i utrzymanie czystość popularnego katowickiego Spodka i otwartego
w ubiegłym roku Międzynarodowe Centrum Kongresowego (MCK) w Katowicach. MCK i Spodek to kolejne obiekty, wchodzące w skład tzw. Strefy Kultury (należą do niej również Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Muzeum Śląskie), które znalazły się w portfolio Grupy Impel. Łączna kwota, na którą opiewają wszystkie kontrakty z podmiotami wchodzącymi w skład Strefy Kultury, wynosi rocznie 8,3 mln zł.

Ze względu na fakt, że od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której głównym efektem był wzrost kosztów pracy, pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Impel odnotowano spadek rentowności. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł po trzech miesiącach 2016 r. 2,2 mln zł wobec 4,1 mln zł rok wcześniej. -Renegocjacje kontraktów i konieczność uwzględniania przez nas w umowach z klientami wyższych kosztów pracy to proces wymagający czasu. Z dużym prawdopodobieństwem w 2017 roku czeka nas kolejna podwyżka kosztów związana z wzrostem minimalnego wynagrodzenia - wyjaśnił Wojciech Rembikowski, wiceprezes Grupy Impel.

Z początkiem przyszłego roku ma wejść w życie podwyżka do 12 zł minimalnej stawki godzinowej za pracę dla zatrudnionych na umowę zlecenie i samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. ­- Jeśli nowe przepisy wejdą w życie czeka nas kolejna tura renegocjacji umów. Niestabilność otoczenia regulacyjnego wymaga wielu działań kompensujących podwyższone koszty pracy, które są intensywnie implementowane. Oczekujemy poprawienia się wyników w najbliższych miesiącach. Jesteśmy jednym z największych prywatnych pracodawców w kraju i od lat angażujemy się w ochronę rynku pracy w Polsce. By utrzymać miejsca pracy potrzebujemy regulacyjnych ram funkcjonowania, które nie zmieniają się tak często - powiedział prezes Dzik.