Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Nowe podejście do zarządzania procesem obiegu środków ochrony osobistej

31 lipca 2018

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi środki BHP niezbędne do bezpiecznego wykonania zleconej pracy. Efektywne działanie w tym obszarze wymaga zaangażowania ogromnych zasobów, szczególnie w dużych i rozproszonych organizacjach. Zlecenie zarządzania tym procesem na zewnątrz może przynieść wymierne korzyści. Outsourcing oparty na nowoczesnej technologii pozwala zoptymalizować koszty i zapewnić bezpieczeństwo zarządzania środkami BHP w przedsiębiorstwie. 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca przed dopuszczeniem do pracy ma obowiązek wyposażyć pracownika w środki ochrony osobistej odpowiednie do zagrożeń występujących na danym stanowisku. Każdy pracownik musi posiadać kartotekę, w której zapisane są obowiązujące normy i wydane środki ochrony osobistej. Mają one określoną datę ważności, po upłynięciu której niezbędna jest wymiana. Okres ważności hełmu ochronnego na ogół wynosi od 4 do 10 lat i jest liczony od dnia produkcji. Wymianie dodatkowo podlegają środki ochrony, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu. Zapewnienie aktualności dokumentacji i zapewnienie ciągłości w takim procesie wymaga zaangażowania dużych zasobów w postaci etatów i magazynu.

 

Model współpracy oferowany przez firmę Agrobud polegający na przejęciu procesu zarządzania środkami ochrony osobistej pozwala zabezpieczyć pełną logistykę, uszczelnić proces oraz zapewnić kompletność dokumentacji.

 

- Oferowany przez nas produkt powstał w oparciu o doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu procesu zarządzania środkami ochrony osobistej. Wdrożenie outsourcingu środków BHP pozwala klientowi uszczelnić system dystrybucji i tym samym osiągnąć wymierne oszczędności finansowe - mówi Janusz Surma, Prezes Agrobud sp. z o.o. z Grupy Impel.

 

Specjalistyczne oprogramowanie Pro-Serv monitoruje wszystkie elementy procesu od zgłoszenia zapotrzebowania, poprzez wymianę, logistykę, aż do utylizacji zużytych lub nieaktualnych materiałów BHP. Każde działanie jest odnotowywane w systemie i zgodne z wewnętrznymi uregulowaniami klienta w zakresie minimum logistycznego, akceptacji zamówień itp. Na podstawie wprowadzanych danych system identyfikuje zasoby, które w najbliższym czasie wymagają wymiany i planuje zaopatrzenie oraz dostawę bezpośrednio do pracownika.

 

- System pozwala generować raporty, które są w pełni konfigurowalne i tym samym zgodne z funkcjonującymi w przedsiębiorstwie zasadami raportowania. Osoba nadzorująca realizację usługi ma wgląd do danych na temat zaplanowanych automatycznie dostaw oraz ich kosztów rozlokowanych w czasie. Dodatkowo może zrealizować dodatkowe zamówienie. Działanie po stronie klienta tym samym zostaje ograniczone do minimum - podsumowuje Janusz Surma. Złożone zamówienia są dostarczane za pomocą usługi kurierskiej w dowolne miejsce w całej Polsce.

 

Współpraca z klientem rozpoczyna się określeniem asortymentu, który będzie dostępny w ramach platformy. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie grup pracowniczych oraz przydzielonych im środków ochrony osobistej. Po wpisaniu tych danych usługa jest w skonfigurowana i gotowa do uruchomienia. Agrobud oferuje dodatkowo pomoc w zagospodarowaniu pozostałych dotychczasowych stanów magazynowych.

 

Jedną z pierwszych firm, które zdecydowały się na outsourcing środków ochrony osobistej była firma Abra działająca w branży meblowej. Spółka zarządza siecią ponad 100 placówek handlowych znajdujących się na terenie całej Polski. Wdrożenie outsourcingu środków ochrony osobistej pozwoliło na usprawnienie procesów i zmniejszenie zaangażowanych w proces zasobów.

 

- Najważniejszą korzyścią jest uzyskane w krótkim okresie czasu obniżenia kosztów w tym obszarze. Dzięki jasnym i precyzyjnym zasadom współpracy dokładnie wiemy, kiedy nasze zlecenia zostaną zrealizowane. Mamy do dyspozycji nowoczesny system informatyczny do obsługi zamówień. System posiada w bazie wszystkie dane pracowników niezbędne do złożenia zamówienia. Wystarczy kilka sekund, aby skutecznie zrealizować zamówienie - mówi Wiktoria Kuczmańska, Kierownik ds. Kadr i Płac firmy Abra.

 

Obecnie ponad 6,5 tys. pracowników różnych firm zostało objętych programem outsourcingu BHP. System został wdrożony zarówno w dużych firmach o rozproszonej strukturze jak i również w firmach zatrudniających kilkaset osób. W każdej skali działalności można uzyskać oszczędności poprzez implementację systemu.