Zobacz pozostałe wpisy

Przychody Impela w górę o 19 proc. w 2007 r.

28 lutego 2008


Analiza wyników w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług wykazuje, że wszystkie jednostki biznesowe Grupy Impel zanotowały w 2007 r. wzrost przychodów ze sprzedaży. Dwie największe jednostki – Obsługa Nieruchomości (usługi porządkowe i techniczna obsługa nieruchomości) oraz Ochrona Mienia osiągnęły w 2007 r. sprzedaż odpowiednio: 367,9 mln zł i 323,1 mln zł.

„W 2008 r. zamierzamy skoncentrować się na dalszym umacnianiu pozycji lidera w branży usług outsourcingowych. Chcielibyśmy utrzymać rosnący trend naszych przychodów, w który wpisuje się także ubiegły rok z dynamiką rzędu 20%, co przy tak dużej skali działania jest znaczącym osiągnięciem. W tym roku będziemy szczególnie dążyli do wzrostu wskaźników rentowności poprzez renegocjację kontraktów z klientami oraz poprzez poprawę zarządzania obszarem back-office. Rosnąca liczba zleceń, typowa dla polskiej gospodarki w ostatnim roku zderzyła się z drastycznym wzrostem oczekiwań płacowych naszych pracowników, co w konsekwencji nie pozwoliło nam osiągnąć godziwego poziomu marż. Ta sytuacja nie może trwać. Nasi klienci muszą zgodzić się na proporcjonalną do wzrostu wynagrodzeń zwyżkę cen za usługi Grupy Impel.” – mówi Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel SA.

Do poprawy efektywności działania Grupy Impel przyczyni się wdrażany zintegrowany system informatyczny, dzięki któremu zoptymalizowany zostanie przepływ informacji we wszystkich obszarach biznesowych, m.in. zarządzania relacjami z klientem (CRM), Contact Center, zarządzania obszarem finansowo-księgowym (ERP), zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz Infrastruktury. Wdrożony system pozwoli na osiągnięcie najwyższego poziomu zarządzania przedsiębiorstwem i przełoży się bezpośrednio na wzrost satysfakcji klientów.

Ponadto, Grupa Impel, będąca współwłaścicielem atrakcyjnie położonych gruntów, kontynuuje koncentrację działalności deweloperskiej. Na podstawie zaktualizowanej wyceny przeprowadzonej w grudniu 2007 r. przez Cushman&Wakefield nieruchomości te są warte blisko 285 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami działalność deweloperska została skoncentrowana w jednej spółce. Jak przewiduje podpisana 27 lutego br. umowa inwestycyjna, nieruchomości Grupy Impel zostaną wniesione aportem w zamian za pakiet akcji spółki Vantage Development. Docelowo Impel będzie posiadać 57,7 % akcji. Pozostałe udziały w firmie stanowią własność Grzegorza Dzika i Józefa Biegaja – głównych akcjonariuszy Impel SA.

Wśród projektów deweloperskich realizowanych we Wrocławiu przez Vantage Development znajdują się m.in. inwestycja przy ul. Ślężnej, gdzie powstanie ok. 350 mieszkań o podwyższonym standardzie, a także budowa osiedla mieszkaniowego na terenie o powierzchni 15 ha, zlokalizowanym przy ul. Rychtalskiej, tj. w bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiego starego miasta. Ponadto, Impel planuje wybudować osiedle domów jednorodzinnych w Sadkowie k. Wrocławia. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę I etapu tej inwestycji oraz inwestycji przy ul. Ślężnej.

W 2008 planowane są procesy dezinwestycji a także połączenia z inwestorami branżowymi dla wybranych Linii Produktowych.

W bieżącym roku Impel stawia na dalszy wzrost konkurencyjności, poprawę uzyskiwanych marż i utrzymanie pozycji lidera na rynku usług w Polsce.

DOC
Przychody Impela w górę o 19 proc. w 2007 r. (53 kB)
Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych – osiągnęła w 2007 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 889,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 141 mln zł. W 2007 r. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 9,6 mln zł oraz zysk netto na poziomie 6,2 mln zł. Natomiast w ujęciu kwartalnym sprzedaż za ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku wyniosła 234,6 mln zł, a zysk netto 1,7 mln zł.