Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Rosną przychody Grupy Impel

28 sierpnia 2014

Ponad 9-procentowym wzrostem przychodów zakończyła pierwsze półrocze 2014 r. Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,6 mln zł i był nieznacznie wyższy niż rok wcześniej.

 

Po raz kolejny motorem wzrostu Grupy Impel był segment Facility Management. W pierwszym półroczu 2014 r. wygenerował on przychody w wysokości niemal 559 mln zł, co oznaczało ponad 13-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Rozwojowi segmentu Facility Managment towarzyszyła stabilizacja sprzedaży w segmencie Bezpieczeństwo, który wygenerował przychody w wysokości 233,6 mln zł (o 0,3% wyższe od osiągniętych rok wcześniej). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, duży spadek rentowności w całym sektorze ochrony mienia spowodował, że Grupa Impel selektywnie podchodzi do podpisywania nowych umów w tym obszarze.


Wprowadzenie z dniem 1 kwietnia 2014 zmian w zasadach dofinansowania pracy osób niepełnosprawnych spowodowało obniżenie dotacji otrzymanych przez Spółki Grupy Impel o 5,4 mln, co bezpośrednio przełożyło się na pogorszenie zysku operacyjnego. Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Impel po pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. zamknął się kwotą 22 mln zł, o 0,2% niższą niż w 2013r. Utrata dofinansowań została w części skompensowana poprzez lepsze wyniki specjalistycznych usług w segmencie zarządzania nieruchomościami, na które mniejszy wpływ mają zmiany w kosztach pracy. Zysk netto Grupy Impel w okresie styczeń-czerwiec wyniósł 9,6 mln zł i był zbliżony do osiągniętego rok wcześniej.


- Grupa Impel od lat funkcjonuje w warunkach niestabilnego otoczenia prawnego, a nowe regulacje likwidują kolejno miejsca pracy. Zmiany zasad dofinansowania osób niepełnosprawnych, które bezpośrednio odbiły się na naszych wynikach, są tego ewidentnym przykładem - powiedział Wojciech Rembikowski, wiceprezes Grupy Impel. - Cieszy nas jednak to, że pojawiają się pierwsze oznaki zmiany dotychczasowego podejścia. Regulacje wprowadzone w nowelizacji prawa zamówień publicznych idą w dobrym kierunku i w po wejściu ich w życie zlikwidują część problemów, z którymi musimy się teraz borykać - dodał wiceprezes Rembikowski.


Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych przewiduje m.in. waloryzowanie wartości kontraktów zawartych na okres dłuższy niż rok w sytuacjach, na które strony umowy nie mają wpływu (chodzi m.in. o wzrost płacy minimalnej, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne). Dodatkowo w przypadku w większości zamówień publicznych cena nie będzie już jedynym kryterium wyboru

DOC
Rosną przychody Grupy Impel (55 kB)
Ponad 9-procentowym wzrostem przychodów zakończyła pierwsze półrocze 2014 r. Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,6 mln zł i był nieznacznie wyższy niż rok wcześniej.