Zobacz pozostałe wpisy

Ubezpieczenie turystyczne. Co gwarantuje i jak wybrać najlepsze?

13 czerwca 2016

Jedziesz na urlop bez ubezpieczenia? Może Cię to kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ekspert Brokers Union tłumaczy, na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze polisy.

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia turystycznego jest ochrona wyjeżdżających przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków, związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski. Usługi medyczne, ratujące zdrowie i wchodzące w skład kosztów leczenia są indywidualnie definiowane przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Można je podzielić na kilka kategorii:

  • badania medyczne;
  • wizyty lekarskie, zarówno domowe jak i w gabinetach;
  • doby spędzone w szpitalu, zabiegi i operacje;
  • transport sanitarny (ambulansem bądź śmigłowcem) oraz transport powrotny pacjenta do kraju;
  • ratownictwo (czasem jest zaliczane jako osobny element ubezpieczenia) na lądzie, morzu, w górach oraz jaskiniach;
  • zakup leków, środków opatrunkowych oraz innych akcesoriów medycznych.

Wysokość sum kosztów leczenia

To limit, do którego ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty leczenia. To znaczy, że jeśli leczenie pacjenta ubezpieczonego na 10 000 Euro wyniesie 30 000 Euro, to brakującą różnicę trzeba pokryć z własnej kieszeni.

Każdy ubezpieczający sam decyduje, jaka suma będzie najkorzystniejsza, biorąc pod uwagę miejsce wyjazdu oraz jego cel. Minimalną, bezpieczną kwotą kosztów leczenia w Europie jest 20 000 Euro, zaś zalecaną - 40 000 Euro.

- Poza naszym kontynentem warto wybrać opcję jeszcze wyższą, w granicach 50 000 Euro. Limity warto dopasowywać indywidualnie do kosztów leczenia w kraju, w którym będzie się przebywało - mówi Filip Rybacki, Prezes Brokers Union, spółki wchodzącej w skład Grupy Impel. - Należy też pamiętać, że zakres świadczonych usług, jak i wysokość sumy kosztów leczenia są indywidualnie ustalane przez każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe, oferujące polisy turystyczne.

Kiedy świadczenie się nie należy

Kluczowym elementem wyboru polisy jest zapoznanie się z OWU w zakresie wyłączeń ochrony. To opisane sytuacje, w których Ubezpieczyciel nie wypłaci Ci pieniędzy. Do takich należy na przykład wypadek spowodowany po spożyciu alkoholu, narkotyków lub brakiem uprawnień do prowadzenia pojazdu. Ubezpieczyciel nie wypłaci również świadczenia z powodu pogorszenia stanu zdrowia, spowodowanego zdiagnozowaną - jeszcze przed wyjazdem - chorobą przewlekłą.

Czy wystarczy EKUZ?

Coraz bardziej popularna karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) nie powinna być zamienna z  polisą ubezpieczenia podróży. Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia w każdym z Towarzystw Ubezpieczeniowych jest szerszy i często obejmuje znacznie więcej zdarzeń, nawet w zakresie samej pomocy medycznej.

EKUZ gwarantuje na terenie państw UE oraz EFTY (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Lichtenstein) dostęp do powszechnej służby zdrowia na tym samym poziomie, jaki przysługuje obywatelom tych państw.

- Jednakże w większości tych krajów tylko część świadczeń jest bezpłatna - tłumaczy Filip Rybacki. - Na przykład, koszt wezwania karetki pogotowia może sięgać nawet do 2 tysięcy złotych w Hiszpanii, a doba pobytu w szpitalu to obciążenie finansowe od 140 złotych we Włoszech, do nawet 2 700 złotych w Austrii - dodaje.

Pamiętaj! EKUZ nie zapewnia też pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski.