Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Zmiany personalne w kierownictwie Impela

15 czerwca 2007


„Zmiany w zarządzie naszej firmy są związane z organizowaniem działalności deweloperskiej, która wymaga od osób zarządzających szerokich kompetencji, w szczególności doświadczenia w pozyskiwaniu źródeł finansowania, a także w budowaniu organizacji z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań rynkowych. Jestem przekonany, że pan Laufer, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie biznesowe i zarządcze, z sukcesem pokieruje realizacją naszych projektów deweloperskich” – mówi Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel.

„Powołanie na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych Wojciecha Rembikowskiego zapewni ciągłość strategicznych procesów w obszarze ekonomiki i finansów Grupy Impel. Nowy wiceprezes jest związany z nasza firmą od wielu lat, posiada dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie koordynowania projektów strategicznych i - dysponując poparciem najważniejszych osób zarządzających poszczególnymi obszarami Grupy Impel - ma wszelkie podstawy do pełnienie tak istotnej funkcji. Nominacja ta jest jednocześnie potwierdzeniem szerokich możliwości rozwoju zawodowego, jakie stwarza Impel oraz odzwierciedleniem polityki personalnej ukierunkowanej na podnoszenie kompetencji i docenianie osób z sukcesem realizujących zadania na rzecz spółek z naszej Grupy” – dodaje prezes.

Wojciech Rembikowski jest związany z Impelem od 12 lat. Od 1999 r. zajmował stanowisko dyrektora finansowego, biorąc aktywny udział w najważniejszych projektach zrealizowanych przez spółkę, m.in. we wprowadzaniu jej akcji na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Nadzorował także utworzenie Centrum Finansowego Grupy Kapitałowej Impel i zarządzał jego działalnością. Wojciech Rembikowski jest absolwentem Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Controllingu w Gdańsku, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Międzynarodowe Studia MBA przy Uniwersytecie Warszawskim i College of Business University of Illinois.

Edward Laufer pracuje na rzecz Impela od ośmiu lat. W tym czasie zajmował kolejno stanowiska: dyrektora biura zarządu, dyrektora nadzoru właścicielskiego, od maja 2000 roku członka zarządu, a od 2002 roku również dyrektora ekonomicznego. Obecnie – oprócz pracy w Impelu - pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W latach 90-tych był m.in. dyrektorem Agencji Przekształceń Własnościowych w Wałbrzychu oraz dyrektorem jednego z oddziałów Invest Banku S.A. Edward Laufer jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na kierunku finanse i bankowość.

DOC
Zmiany personalne w kierownictwie Impela (39,5 kB)
Wojciech Rembikowski – dyrektor finansowy Grupy Impel - został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych w zarządzie Impel SA, które obejmie 1 lipca 2007 r. Wiceprezes zarządu - Edward Laufer – sprawujący dotychczas nadzór nad strategią finansową Grupy, otrzymał nominację na stanowisko prezesa zarządu w spółce Asset Invest in Poland SA, która ze spółkami Grupy Impel będzie realizować wspólne projekty deweloperskie. Tym samym p. Edward Laufer, z dniem 30 czerwca, przestanie pełnić funkcję w zarządzie Impel SA.