Usługi przyjazne środowisku

Inwestujemy w rozwój usług realizowanych z poszanowaniem
środowiska naturalnego. To nasz cel na najbliższe lata.
W pierwszym kroku przystąpiliśmy do zmian w obszarze usług
związanych z utrzymaniem czystości.

Wprowadzane przez nas działania dotyczą również samej organizacji.

Zobacz, co zmieniamy w zakresie usług sprzątania

Redukujemy zużycie wody

To możliwe dzięki wymianie sprzętu na bardziej wydajne i nowoczesne urządzenia. Klasyczne mopy stopniowo zastępujemy i-Mopami. Posiadają one certyfikat Fundacji Made Blue, która mierzy ilość oszczędzonej wody. Następnie taką samą ilość wody pitnej fundacja przekazuje do krajów potrzebujących.

Inne korzyści płynące ze zmiany:

  • zwiększona wydajność usługi sprzątania (zamiast około 200 m2/h przy myciu ręcznym  – nawet 1200 m2/h)​
  • oszczędność czasu potrzebnego do wykonania czynności​
  • redukcja zużycia wody o ponad 80%​
  • ograniczenie zużycia chemii do sprzątania​

Wtórnie wykorzystujemy do 150 litrów wody na każde 30 minut pracy

Wdrażamy technologie, które pomagają oszczędzać wodę wykorzystywaną do sprzątania. Przykładem są rozwiązania polegające na podczyszczaniu zużytej wody. Dzięki nim woda wykorzystana do mycia podłóg nie trafia do ścieków, ale zostaje przefiltrowana i może być użyta ponownie. Urządzenie może w ciągu 30 minut oczyścić nawet do 150 l wody, która następnie jest przechowywana w 300 l zbiornikach.

Inne korzyści płynące ze zmiany:

  • brak przerw technicznych związanych z dojazdem i tankowaniem
  • oszczędność wody i minimalizowanie ilości ścieków

Zmniejszamy ilość emitowanych gazów cieplarnianych

Stopniowo wymieniamy sprzęty z silnikami spalinowymi na zasilane bateriami sprzęty elektryczne. W ten sposób mamy wpływ na generowany przez nas ślad węglowy.

Inne korzyści płynące ze zmiany:
• redukowanie natężenia hałasu
• prostsze obsługiwanie maszyny
• eliminowanie kosztów napraw i obsługi serwisowej
• eliminowanie nadzoru nad gospodarką paliwową oraz zagrożeń związanych z przechowywaniem paliwa, kontrolowanie zużycia
• komfort pracy operatorów

Wymieniamy środki chemiczne na bardziej wydajne i ekologiczne

Eliminujemy standardowe środki chemiczne i wymieniamy je na bardziej wydajne koncentraty posiadające certyfikat Eco. Profesjonalna chemia to większe opakowania i oszczędności wynikające z precyzyjnego dozowania. W ten sposób ograniczamy liczbę kupowanych opakowań i minimalizujemy ilość zużywanego plastiku.

 

Rezygnujemy ze środków w aerozolu

W ten sposób eliminujemy niebezpieczne odpady opakowaniowe, a także zapobiegamy negatywnemu wpływowi na zjawisko dziury ozonowej.

Inne korzyści płynące ze zmiany:
• obniżenie kosztów związanych z utylizacją odpadów, które są wyższe w przypadku produktów w aerozolu
• zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, poprzez eliminację łatwopalnych jak i powodujących alergię środków w aerozolu

Zobacz, jakie zmiany wprowadzamy w całej organizacji

paperless, redukowanie papieru, digitalizacja

 

Redukujemy ilość papieru używanego w organizacji. Zmniejszając ją mamy wpływ na minimalizowanie wycinki lasów. Procesy wewnątrz firmy są stopniowo digitalizowane, co przekłada się nie tylko na oszczędności finansowe, ale też ma bezpośredni wpływ na środowisko.