Projekty unijne

Budujemy nowe, innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem funduszy pozyskanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pozwalają one na wprowadzenie na rynek lub wdrożenie w spółkach Grupy Impel innowacyjnych rozwiązań powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. 

Dzięki realizowaniu różnorodnych projektów współpracując z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi mamy realny wpływ na rozwój nauki.  

Aktualnie w ramach Grupy Impel realizujemy projekty współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR):

Dekontaminacja Climbex

„Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii kontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia”

Zobacz więcej

mSOEE ITS

„Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych kompaktowego, inteligentnego modułu kompensacji mocy biernej, filtracji wyższych harmonicznych oraz zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 2-150 kHz.”

Zobacz więcej

 

Algorytm IFS

„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych platformy programistycznej do automatycznego harmonogramowania realizacji bardzo dużych wolumenów usług facility services przy użyciu zaawansowanych metod metaheurystycznych.”

Zobacz więcej

Aktualnie w ramach Grupy Impel realizujemy projekty współfinansowane przez Komisję Europejską (KE) oraz Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Transformacja cyfrowa na Dolnym Śląsku

„WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wrocław – Ecosytem for sustainable digital growth of Lower Silesia” Robotics Smart Solutions

 

Zobacz więcej