„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych platformy programistycznej do automatycznego harmonogramowania realizacji bardzo dużych wolumenów usług facility services przy użyciu zaawansowanych metod metaheurystycznych”

Opis Projektu

Impel Facility Services sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111) przy ul. Ślężnej 118, NIP 9542250979, REGON 276153155, KRS 0000005901, w latach 2021-2023 prowadzi projekt pt.: ,,Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych platformy programistycznej do automatycznego harmonogramowania realizacji bardzo dużych wolumenów usług facility services przy użyciu zaawansowanych metod metaheurystycznych”.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, umowa nr POIR.01.01.01-00-1434/20