„Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii kontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia”

Opis Projektu

Climbex Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (45-920) przy ul. Dobrzeńskiej 64, NIP 7540026219, REGON 530943270, KRS 0000368467, w latach 2018-2021 prowadzi projekt pt: „Opracowanie i weryfikacja w warunkach przemysłowych technologii dekontaminacji urządzeń i zbiorników produktów ropopochodnych w procesie ich automatycznego czyszczenia”.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, umowa nr POIR.01.01.01-00-0447/18-00.