„Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych kompaktowego, inteligentnego modułu kompensacji mocy biernej, filtracji wyższych harmonicznych oraz zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 2-150 kHz”

Opis projektu

Impel Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (04-242) przy ul. Marsa 56a, NIP 5222185149, REGON 011189902, KRS 0000583511, w latach 2019-2021 prowadzi projekt pt: „Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych kompaktowego, inteligentnego modułu kompensacji mocy biernej, filtracji wyższych harmonicznych oraz zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 2-150 kHz”.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, umowa nr POIR.01.01.01-00-0152/19-00.