Spółka Impel Tech Solutions Sp. z o.o. S.k. w ramach prowadzonego projektu „Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych kompaktowego, inteligentnego modułu kompensacji mocy biernej, filtracji wyższych harmonicznych oraz zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 2-150 kHz” współfinansowanego ze środków publicznych (umowa nr POIR.01.01.01-00-0152/19-00) opublikowała nowe ogłoszenia w bazie konkurencyjności.

Zapraszamy do składania ofert na następujący asortyment:

  1. 01v2/ITS/POIR – Serwery NAS, pomiarowe stacje robocze – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1245151, data publikacji 11.05.2020.
  2. 02v2/ITS/POIR – Zakup switcha – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1245155, data publikacji 11.05.2020.
  3. 12v2/ITS/POIR – Serwer obliczeniowy – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1245160, data publikacji 11.05.2020.
  4. 13v2/ITS/POIR – Zakup UPS z pakietem akumulatorów – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1245163, data publikacji 11.05.2020.