Spółka Impel Tech Solutions Sp. z o.o. S.k. w ramach prowadzonego projektu „Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych kompaktowego, inteligentnego modułu kompensacji mocy biernej, filtracji wyższych harmonicznych oraz zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 2-150 kHz” współfinansowanego ze środków publicznych (umowa nr POIR.01.01.01-00-0152/19-00) w bazie konkurencyjności opublikowała zapytanie ofertowe na zakup analizatorów sieci elektrycznej i transjentów.

Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją i składania ofert:

1.   11v2/ITS/POIR – Analizatory sieci elektrycznej i transjentów – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1246081, data publikacji 18.05.2020.