Spółka Impel Tech Solutions Sp. z o.o. S.k. w ramach prowadzonego projektu „Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych kompaktowego, inteligentnego modułu kompensacji mocy biernej, filtracji wyższych harmonicznych oraz zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 2-150 kHz” współfinansowanego ze środków publicznych (umowa nr POIR.01.01.01-00-0152/19-00) opublikowała ogłoszenia w bazie konkurencyjności.

Zapraszamy do składania ofert na następujący asortyment:

  1. 02/ITS/POIR – Zakup switcha – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1242821, data publikacji 18.04.2020.
  2. 09/ITS/POIR – dostawa specjalistycznego oprogramowania służącego do projektowania schematów elektrycznych i pneumatycznych – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1242822, data publikacji 18.04.2020.
  3. 11/ITS/POIR – analizatory sieci elektrycznej i transjentów – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1242823, data publikacji 18.04.2020.
  4. 04/ITS/POIR – oprogramowanie symulacyjne – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1242826, data publikacji 18.04.2020.
  5. 01/ITS/POIR – Serwery NAS, pomiarowe, obliczeniowe, stacje robocze, UPS z pakietem akumulatorów – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1242825, data publikacji 18.04.2020.
  6. 05/ITS/POIR – zestaw platformy programowo sprzętowej symulacyjnej – nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1242827, data publikacji 18.04.2020.