Spółka Impel Tech Solutions Sp. z o.o. S.k. w ramach prowadzonego projektu „Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych kompaktowego, inteligentnego modułu kompensacji mocy biernej, filtracji wyższych harmonicznych oraz zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 2-150 kHz” współfinansowanego ze środków publicznych (umowa nr POIR.01.01.01-00-0152/19-00) na platformie zakupowej Marketplanet opublikowała nowe zapytania ofertowe.

Poszczególne postępowania znajdują się pod nazwami:

  • Oprogramowanie Visio Proffesional 2019 oraz ABBYY FineReader15
  • Szafy Rack 19*, 42U 800×1000 z wyposażeniem
  • Oprogramowanie do odczytu liczników energii elektrycznej za pomocą komunikacji PLC System ISAR
  • Oprogramowanie do projektowania instalacji elektrycznych Autocad Electrical 2020
  • Oprogramowanie do projektowania płytek drukowanych i rysowania schematów PSpice Designer

Oferty można składać przez platformę zakupową www.marketplanet.pl lub wysyłając na maila e.brzozowska@impel.pl

Zapraszamy do współpracy.