Standardy jakości

Wiemy jak ważna jest wysoka jakość usług, które realizujemy dla Ciebie. Troszczymy się także o środowisko naturalne, a przede wszystkim dbamy o ochronę zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Z tego powodu wdrożyliśmy systemy zarządzania jakością, ochroną środowiska czy bezpieczeństwem i higieną pracy, a gwarantowany standard usług potwierdzamy odpowiednimi certyfikatami. Wszystkie wdrożone systemy są zgodne z międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności spółek należących do Grupy Impel.

Certyfikaty systemów zarządzania

System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 Zobacz więcej

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Zobacz więcej

System Zarządzania Jakością dla obronności wg AQAP 2110 Zobacz więcej

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO-IEC 27001 Zobacz więcej

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP Zobacz więcej

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 Zobacz więcej

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001 Zobacz więcej

Polityki systemów zarządzania

Zintegrowane polityki Zobacz więcej

Inne dokumenty

Kodeks postępowania Zobacz więcej

UDT Wytwarzanie elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych Zobacz więcej

UDT Wykonywanie napraw zbiorników, rurociągów, kotłów Zobacz więcej

System Kontroli Skażenia Biologicznego Tekstyliów wg PN-EN 14065 Zobacz więcej

UDT Modernizacja zbiorników, rurociągów, kotłów Zobacz więcej

Certyfikat IRATA Zobacz więcej

Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny Zobacz więcej

Certyfikat EU Ecolabel dla usług utrzymania czystości Zobacz więcej

Certyfikat Jakości Usług Ochrony Polskiego Związku Pracodawców Ochrona Zobacz więcej

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej Zobacz więcej

Certyfikat Jakości Procesów Spawania PN-EN ISO 3834-22007 Zobacz więcej

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji EN 1090-12009 A12011 Zobacz więcej