Impel Business Solutions sp. z o.o. – jako administrator danych – informuje, że dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby dystrybucji i kontaktu ws. publikacji „Raport – księgowość w polskich firmach”

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w oparciu  o przepis art 6 ust. 1 lit. A) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO). Informujemy, że udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Impel Business Solutions sp. z o.o., za wyjątkiem podmiotów realizujących na rzecz administratora usługi w obszarze zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz usługi marketingowe.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli w Pana/Pani ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/ Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami: Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk e-mail: iod.ibs@impel.pl