Infolinia czynna 24 godziny

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel SA).
    W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę.
    Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych >

Bezpłatna infolinia 24/7
800 190 911

Telefon: +48 71 711 00 00

Fax: +48 71 711 00 01

 

Adres
Impel S.A.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław

 

Dane rejestrowe

Impel S.A.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS: 0000004185
NIP 8990106769
REGON 00631884900000
Kapitał zakładowy 64 325 885 zł
 

 

Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Onysyk
Tel: + 48 22 211 18 60
E-mail: iod(dot)isa(at)impel(dot)pl

Infobox