Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Wypowiedź Prezesa Impel S.A. na temat ozusowania umów cywilnoprawnych

30 marca 2016

Materiał na temat wzrostu kosztów pracy po ozusowaniu umów cywilnoprawnych. W tekście wypowiada się Prezes Impel S.A., Grzegorz Dzik.