Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Motoryzacja

 

Kompleksowa obsługa obiektów przemysłowych i biurowych z branży motoryzacyjnej jest poprzedzona analizą potrzeb klienta. Bogate portfolio usług dedykowanych branży zawiera zarówno usługi proste, jak i specjalistyczne - wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Działamy zgodnie z ymogami i obowiązującymi normami - w oparciu o wdrożone systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracowników oraz wspierające ochronę środowiska.


Korzyści ze współpracy

 

 • poprawa bezpieczeństwa (osób, mienia, BHP, PPOŻ) i minimalizacja strat
 • optymalizacja kosztów, dzięki zastosowanym technologiom
 • kontrola nad realizowanymi usługami dzięki zintegrowanemu systemowi IT


Usługi

 

 • ochrona osób i mienia
 • serwis recepcyjny
 • monitoring wizyjny, techniczne systemy w ochronie
 • utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu
 • rental odzieży roboczej
 • techniczne utrzymanie nieruchomości
 • pracownicy tymczasowi, rekrutacje, doradztwo
 • specjalistyczne czyszczenie przemysłowe i alpinistyczne