Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

KRS 0000004185
NIP 8990106769
REGON 006318849
   
KONTO 39 1500 1067 1210 6004 5047 0000
BANK Kredyt Bank SA II Oddział we Wrocławiu
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 64 325 885 zł
   
ADRES ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
TELEFON 71 78 09 403
FAX 71 78 09 679