Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

NWZ z dnia 10 lutego 2011 r.


Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 11 lutego 2011 roku zwołał na dzień 10 marca 2011 roku, godz. 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.
Pełna treść podjętych uchwał została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 5/2011 z dnia 10 marca 2011 roku.
Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

 

Szczegółowe informacje: