Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

NWZ z dnia 11 sierpnia 2014 r.


Zarządu Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na żądanie akcjonariusza Birmat Ltd z siedzibą na Cyprze złożone w trybie art.400 §1 ksh, zwołał na dzień 11 sierpnia 2014 roku na godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Ślężnej 118.


Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Szczegółowe informacje: