Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Informacje bieżące

 

Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołał na dzień 12 października 2016 roku na godz. 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Ślężnej 118.

 

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje(at)impel(dot)pl . Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

 

Szczegółowe informacje: