Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

NWZ z dnia 15 lutego 2010 r.

 

Zarząd IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 20 stycznia 2010 roku zwołał na dzień 15 lutego 2010 roku, godz. 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. odrzuciło jednogłośnie projekty uchwał nr 4, 5, i 6 umieszczone w 5, 6, i 7 punkcie porządku obrad, które Emitent podał do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 3/2010 z 20 stycznia 2010 roku.
Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.
Pełna treść podjętych uchwał została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 8/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku.

 

Szczegółowe informacje: