Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

NWZ z dnia 16 października 2008 r


Szanowni Akcjonariusze Impel S.A.,


Zapraszamy Państwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impel S.A., które odbędzie się w dniu 16 października 2008 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.
Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
  5. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Projekty uchwał na NWZ przedstawiają się następująco: