Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

NWZ z dnia 29 lipca 2011 r.

 

Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 29 lipca 2011 roku zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie, które odbędzie się w dniu 6 września 2011 roku, o godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.


Pełna treść podjętych uchwał została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 7 września 2011 roku .

 

Szczegółowe informacje: