Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

NWZ z dnia 30 października 2013 r.

 

Zarządu Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołał na dzień 30 października 2013 roku na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Ślężnej 118.

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

 

Szczegółowe informacje: