Franczyza

Tworzymy System Franczyzy Impel, którego podstawą są usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz czystości. Stanowią one nadal bardzo ważną część naszej działalności, pomimo znacznego rozwoju oferty Grupy Impel. Nasi franczyzobiorcy działają pod marką Impel Partner według sprawdzonych rozwiązań, pozwalających na realizowanie usług zgodnie z najlepszymi praktykami w branży.

Korzyści dla franczyzobiorcy

Silna marka

Działanie pod rozpoznawalną marką Impel, największego na polskim rynku dostawcy usług outsourcingowych dla biznesu

Know-how

Funkcjonowanie w oparciu o Księgę Systemu Franczyzy Impel, stanowiącą jasny przepis na prowadzenie firmy

Wsparcie

Wsparcie ze strony Grupy Impel na każdym etapie współpracy z franczyzobiorcą

Kodeks Dobrych Praktyk dla Franczyzobiorcy

Działamy zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy, do którego przystąpiliśmy w sierpniu 2022 r.  jako franczyzodawca. Główne zapisy Kodeksu to m.in. jasne zasady działania modelu franczyzowego, równe traktowanie każdego z franczyzobiorców oraz stała wymiana wiedzy.

Kodeks Franczyzy logo

Obowiązki
franczyzobiorcy

Usługi porządkowo-czystościowe

Polegają na dbaniu o czystość i porządek wewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu z zastosowaniem odpowiednich środków czystości i sprzętu. Należą do nich także usługi specjalistyczne: kompleksowa obsługa posadzek kamiennych, obsługa powierzchni betonowych, kompleksowa obsługa doczyszczania pobudowlanego, pielęgnacja zieleni i inne. Usługi porządkowo-czystościowe są realizowane w branżach, takich jak banki i instytucje finansowe, handel i usługi, służba zdrowia, przemysł, obiekty biurowe, hotele i restauracje.

Usługi ochrony osób i mienia

Działania, których celem jest zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu szkód oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Usługi obejmują ochronę bezpośrednią oraz ochronę techniczną, polegającą na dozorze sygnałów przesyłanych przez systemy alarmowe. Do tej grupy usług należą także: ochrona imprez masowych, zabezpieczanie obiektów obowiązkowej ochrony o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa czy profesjonalny serwis recepcyjny.

Współdziałanie z personelem medycznym w procesie opieki medycznej nad pacjentem

Wspieranie personelu medycznego w zakresie opieki nad pacjentem realizowane jest przez salowe i sanitariuszy w jednostkach służby zdrowia. Wszystkie prowadzone czynności podlegają przepisom prawa ochrony zdrowia i są wykonywane zgodnie z procedurami określonymi w danej placówce, pod nadzorem koordynatorów. Współdziałanie z personelem medycznym dotyczy: pomocy pielęgniarce przy wykonywaniu prostych czynności pielęgnacyjno-higienicznych, dostarczania posiłków pacjentom, czynności pomocniczych w gabinecie zabiegowym, pomocy w transporcie wewnątrzszpitalnym pacjenta, segregacji, pakowania i przygotowywania bielizny, pościeli i odzieży szpitalnej, zbiórki i segregacji materiałów medycznych i odpadów biologicznych.

Podmioty działające w systemie franczyzy

Arvie
Sp. z o.o.

Dormel
Sp. z o.o.

Gwarant Bis
Security Sp. z o.o.

HBF
Sp. z o.o.

Lernen Polska
Sp. z o.o.

Ozon Group
Sp. z o.o.

Pureza
Sp. z o.o.