Impel SA

Impel SA należy do Grupy Impel i jednocześnie jest wiodącą spółką w grupie. Była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2003 – 2021. Spółka powstała w 1990 r. jako spółka jawna. Od początku działalność firmy dotyczyła outsourcingu usług dla firm i instytucji. Obecnie zadaniem spółki jest nadzór oraz zarządzanie pozostałymi spółkami działającymi w ramach grupy.