Akcjonariat

* Pan Grzegorz Dzik i Pan Jakub Dzik są osobami dominującymi wobec Nutit a.s. Nutit a.s. jest podmiotem dominującym wobec Fedha sp. z o.o.

** Pan Józef Biegaj jest osobą dominującą wobec Trade Bridge a.s

Podmiot prowadzący

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy dla Impel S.A. jest BM Trigon.

Klauzula informacyjna RODO Trigon

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy TRIGON