Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.