Raport niefinansowy

Raport niefinansowy

Impel S.A. po wycofaniu akcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, nie ma formalnego obowiązku sporządzania oświadczenia na temat informacji niefinansowych Grupy Impel. Kontynuujemy jednak dobrą praktykę w tym zakresie, działając w odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy.


Oświadczenie Grupy Impel na temat informacji niefinansowych za 2022 r.

Niniejsze oświadczenie obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Grupy Impel za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Grupa Impel adresuje informacje tu zawarte do szerokiego grona interesariuszy, co wynika z charakteru prowadzonej działalności (firma usługowa, ogólnopolska) oraz zajmowanej pozycji rynkowej (podmiot o najszerszej na rynku polskim ofercie usług B2B)

Raport niefinansowy Grupy Impel (PL)

Raport niefinansowy Grupy Impel (EN)