Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki służącym do realizacji uprawnień akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie spółki Impel S.A przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.