Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Outsourcing 360 od potrzeb do usług

Zarówno rynek pracy, jak i otoczenie biznesowe w Polsce ulega wielu dynamicznym zmianom. Z jednej strony zderzamy się z nieustannie rosnącymi kosztami pracy, a z drugiej ze skutkami pandemii COVID-19, które dotykają wiele gałęzi gospodarki.

 

Chcąc ograniczyć nieunikniony wzrost kosztów realizacji standardowych usług Grupa Impel proponuje model Outsourcing 360, czyli 360 stopni wsparcia w oparciu o partnerstwo, zrozumienie i elastyczne działanie.