Kto odpowiada za ochronę Twoich danych?

Administratorami Twoich danych osobowych będą Współadministratorzy wskazani poniżej, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy o współadministrowaniu (dalej jako „Współadministratorzy”). Punktem kontaktowym dla Ciebie, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych jest Auraco sp. z o.o., ul. Solec 81B, 00-382 Warszawa, adres e-mail iod.e-marketing@auraco.pl.
Są oni wspólnie odpowiedzialni za ochronę Twoich danych osobowych 
Lista Współadministratorów

Po co nam dane osobowe?

Chcemy wyświetlać Ci informacje o usługach i/lub produktach oferowanych przez Współadministratorów aktualnych promocjach oraz nowościach w ofercie, które będą dopasowane przez narzędzia analityczne, w tym profilujące, przetwarzające dane postawione przez Ciebie w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Współadministratorów, historii odwiedzionych przez Ciebie stron zarządzanych przez Współadministratorów oraz wpisywanych zapytań w okno wyszukiwania na stronach Współadministratorów.  

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1, co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie danych osobowych jest oparte o dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodę, którą możesz wycofać w każdej chwili. 

Czy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania danych?

Nie. Zgoda na wykorzystanie danych w celach Twojego profilowania jest w pełni dobrowolna. 
Kto może mieć wgląd w Twoje dane? 
Odbiorcą Twoich danych są m.in. nasi podwykonawcy, dostawcy infrastruktury informatycznej, lub inne podmioty, jeżeli będzie to niezbędne (np. w zakresie obsługi prawnej), w szczególności podmiot, który dostarcza usługę analityki marketingowej) 

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub zaprzestaniu prowadzenia kampanii marketingowych przez Współadministratorów. 
Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie? 
Tak, będziemy korzystać z narzędzi analitycznych (w tym profilujących) służących przedstawieniu Ci produktów i usług jak najbardziej dopasowanych do Twoich potrzeb. Więcej o działaniu tych narzędzi możesz przeczytać w polityce cookies.

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

Przysługuje Ci prawo: 

 • wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych,
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 • przenoszenia danych, tj. otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przez okres w jakim je przetwarzamy a także do przesłania przez Ciebie tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony,
 • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych,
 • do żądania usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Do kogo można zwrócić się z pytaniem o ochronę danych? 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami: 
Inspektor Ochrony Danych:  
E-mail: iod.e-marketing@auraco.pl
Tel. +48 22 211 18 60 (w przypadku kontaktu telefonicznego prosimy Cię o podanie na wstępie informacji, że dzwonisz w sprawie wykorzystania Twoich danych w celach marketingowych przez Współadministratorów). 

Uzupełnij formularz

Podaj nam więcej szczegółów, co pomoże nam sprawnie odpowiedzieć na Twoje zapytanie

  * pole wymagane

  Administratorami Twoich danych osobowych będą Współadministratorzy wskazani w linku Wykaz Współadministratorów, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy o współadministrowanie.
  Zgłoszenie odwołania ww. zgód należy wysłać na następujący adres e-mail: iod.e-marketing@auraco.pl
  Punktem kontaktowym dla Ciebie, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych w związku z ww. Zgodami, jest Auraco sp. z o.o., ul. Solec 81B, 00-382 Warszawa, adres e-mail iod.e-marketing@auraco.pl.