Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Przemysł lekki

 

Oferta dla przemysłu lekkiego obejmuje szeroki zakres możliwości współpracy od usług prostych, takich jak sprzątanie i ochrona obiektu, po wyspecjalizowane usługi dedykowane poszczególnym branżom, jak czyszczenie przemysłowe czy zarządzanie higienizacją w zakładach przemysłu spożywczego.

Nasza znajomość tej gałęzi przemysłu połączona z wnikliwym badaniem potrzeb klientów pozwalają wypracowywać rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.


Korzyści ze współpracy

 

 • stałe dbanie o bezpieczne środowisko realizowanej produkcji
 • wysoki standard usług - dzięki wdrożonym procedurom kontroli jakości i regularnie przeprowadzanym audytom
 • obniżenie kosztów - poprzez zastosowanie odpowiednich technologii i wyodrębnienie części procesów na zewnątrz


Usługi

 

 • ochrona osób i mienia
 • techniczne systemy w ochronie
 • usługi porządkowo-czystościowe
 • specjalistyczne czyszczenie instalacji i obiektów przemysłowych
 • rental odzieży roboczej
 • vending środków BHP
 • techniczne utrzymanie nieruchomości
 • utrzymanie terenów zielonych i parkingów
 • produkcja i montaż elementów oznakowania obiektów
 • ubezpieczenia
 • usługi cateringowe
 • usługi dodatkowe