Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Transport i logistyka

 

We współpracy z branżą transportowo-logistyczną koncentrujemy się na usługach podstawowych, związanych z ochroną, utrzymaniem czystości oraz techniczną obsługą nieruchomości. Nasze działania mają na celu usprawnienie ważnych aspektów funkcjonowania klientów z tej branży – poprzez nadzór i zabezpieczenie mienia i towarów w halach magazynowych, dbanie o higienę w obiektach czy zapewnianie bezawaryjności urządzeń. Stosujemy technologie umożliwiające obsługę różnego typu obiektów, zapewniamy wymagany standard świadczonych usług, a ich wdrażanie i realizacja nie zakłócają codziennego funkcjonowania.


Korzyści ze współpracy

 

  • poprawa bezpieczeństwa mienia i magazynowanych towarów
  • jednolity standard usług świadczonych dla obiektów sieciowych, stała weryfikacja jakości
  • wsparcie doświadczonego dostawcy z bogatym portfolio usług, zapleczem sprzętowym i zasobami wykwalifikowanego personelu


Usługi

 

  • ochrona osób i mienia
  • serwis recepcyjny i kontrola dostępu
  • usługi porządkowo-czystościowe, w tym usługi specjalistyczne
  • techniczne systemy w ochronie
  • rental odzieży roboczej
  • dostawy środków BHP
  • techniczne utrzymanie nieruchomości