Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Industrial Services - kompleksowa obsługa sektora przemysłowego

Rynek przedsiębiorstw przemysłowych wymaga dziś usług bardzo dobrej jakości i zachowania w procesie obsługi wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dla nas jest to wielkie wyzwanie. Dostarczając usługi i rozwiązania dla przemysłu, stawiamy sobie za cel wzrost wartości biznesowej klienta i dostarczanie mu możliwie jak największego pakietu korzyści.

 

Grupa spółek świadczących usługi dla przemysłu utworzyła w Grupie Impel nowy obszar strategiczny – Industrial Services. Łączymy w nim bardzo specjalistyczne kompetencje zespołów technicznych, bogate doświadczenie inżynierów przemysłowych, wiedzę wyspecjalizowanych służb awaryjnego reagowania, kreatywność projektantów z zakresu zaawansowanych technologii i pełnych energii menedżerów zarządzających.

 

Wspieramy klientów w utrzymaniu ciągłości procesów produkcyjnych, w zapobieganiu awariom przemysłowym, ograniczaniu czasu przestojów technologicznych i zachowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa w przemyśle. Służymy doradztwem w zakresie ekspertyz technicznych oraz szerokim wsparciem w zakresie zarządzania wiedzą o procesach. W ramach obsługi sektora przemysłowego dbamy o wzmacnianie odpowiedzialności we współpracy, rozwój kadr w kierunku inżynierskich i eksperckich kompetencji oraz zarządzania integracją usług. Podejmujemy współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, poszukując możliwości rozwijania naszych autorskich rozwiązań technologicznych w celu umacniania pozycji konkurencyjnej.

 

 • Ponad 100 tys. m² wyczyszczonych hal przemysłowych
 • Ok. 350 tys. m³ rocznie usuwanych szlamów, osadów i zabrudzeń technologicznych
 • Ponad 100 km wyczyszczonych kanałów spalin
 • Ponad 50 jednorazowych interwencji awaryjnych w ciągu roku
 • 150 dni rocznie spędzonych w strefach zagrożonych wybuchem
 • Ładowarki próżniowe o wydajności załadunku cieczy 150 ton/1h
 • Około 50 sztuk wyczyszczonych magazynowych zbiorników rafineryjnych z osadów ropnych i ropopochodnych
 • Ponad 150 gotowych rozwiązań dla przemysłu i 200h rocznie spędzonych na wdrażaniu technologii czyszczenia przemysłowego
 • 2 tys. obrandowanych rocznie obiektów
 • Skanowanie laserowe obiektów i instalacji przemysłowych skanerami o wydajności 700 tys. pkt/s
 • Opracowanych 200 mln atrybutów w procesach paszportyzacji sieci firm infrastrukturalnych.

 

Obszar Industrial Services jest najszybciej rozwijającym się obszarem w ofercie Grupy Impel. Po trzech kwartałach 2017 roku przychody zwiększyły się o niemal 17%. Usługi realizujemy m.in. dla: PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów, ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, CELSA Huta Ostrowiec sp. z o.o., Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku i Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Sieć stacji paliw Moya oraz Polski Związek Piłki Nożnej dołączyli do klientów korzystających z naszej usługi rebrandingu.

 

Ponadto zaufali nam: ABB Sp. z o.o., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Agrobud BHP S.A., Polski Koks S.A., Dr Gerard Sp. z o.o., Port Lotniczy Wrocław S.A., Fortum Bytom S.A., RUCH S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., RWE Polska S.A., Fortum Zabrze S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., HICRON Sp. z o.o., Sleever International Sp. z o.o., Strabag Property and Facility Services Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., TIM S.A., Vantage Development S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zakłady Techniki Dźwigowej Techlift Sp. z o.o., Otis Sp. z o.o.
Zapraszamy do kontaktu.