Grzegorz Dzik

PREZES ZARZĄDU

 

Grzegorz Dzik

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Założyciel i główny akcjonariusz Impel S.A. W latach 1999 - 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A., od 5 stycznia 2004 roku Prezes Zarządu. Jeden z największych prywatnych pracodawców. Zasiada w Radzie Nadzorczej spółki TIM S.A. oraz piastuje funkcję honorowego konsula Ukrainy. Przedsiębiorca, mentor, społecznik współtworzący Wrocław:

 • Inicjator budowy kliniki „Przylądek Nadziei”, niosącej pomoc małym pacjentom w walce z chorobą nowotworową oraz Przewodniczący Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, wspierającej Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu;
 • Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Ukraina, będącej twórcą Centrum Ukraińskiego CUKR we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 46a. Organizacja tworzy otwartą platformę dla edukacji oraz integracji w samym sercu miasta. To tam odbywają się wydarzenia kulturalne oraz działania oświatowo-społeczne dla ludzi, którzy cenią wielokulturowy klimat Wrocławia;
 • Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Fundatora Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf, prestiżowego wyróżnienia gospodarczego o zasięgu regionalnym przyznawanego nieprzerwanie od 2004r.;
 • Współtwórca tkanki miasta jako inicjator budowy osiedla Promenady Wrocławskie oraz wielu innych projektów developerskich tworzących unikalną przestrzeń Wrocławia;
 • Sponsor zaangażowany (poprzez spółkę Impel S.A.) w rozwój siatkówki żeńskiej, z którym drużyna wrocławska zdobyła w 2014 Wicemistrzostwo Polski, a w roku 2016 – uzyskała tytuł brązowego medalisty tych rozgrywek; inicjator Fundacji Kraina Siatkówki, która prowadzi profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.

 

Aktywnie wspierający swoją wiedzą i doświadczeniem organizacje przedsiębiorców, reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego:

 • Członek Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich;
 • Członek Rady Związku Pracodawców Polska Miedź.

 

Mentor, który aktywnie rozwija organizacje i instytucje pozarządowe:

 • Członek Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej;
 • Inicjator Fundacji Aktywizacja, wspierającej osoby niepełnosprawne na rynku pracy.

 

Społecznik, który swoim doświadczeniem przedsiębiorcy dzieli się z uczelniami wyższymi:

 • Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej;
 • Członek Rady Przedsiębiorców przy Rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu;
 • Członek Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2016 - 2018).

 

Monika Chudobska

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Monika Chudobska

Związana z Grupą Impel od roku 2000. W spółkach Grupy Impel pełniła szereg funkcji, m.in. Dyrektora Biura Zarządu, Pełnomocnika ds. wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Prezesa Zarządu spółek: Seiso Sp. z o.o. (usługi porządkowo-czystościowe) oraz Impel Airport Partner Sp. z o.o. (usługi obsługi naziemnej samolotów). Od roku 2006 pracowała na rzecz spółki Impel Cleaning Sp. z o.o. jako Dyrektor Administracyjny, a następnie jako Dyrektor Personalny.

 

Od 2016 roku jest Wiceprezesem Zarządu Impel S.A.- Dyrektorem Pracowniczym Grupy Impel.

 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzania Systemami na Wydziale Inżynierii Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego. Była słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych. Ukończyła m.in. kurs ekonomii organizowany przez Uniwersytet Środkowoeuropejski w Bratysławie.

 

Członek Rady Dyrektorów HR Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Podzespołu ds. Reformy Polityki Rynku Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.

 

Autorka publikacji naukowych oraz współautorka książek: „Regulowana gospodarka rynkowa: wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej” oraz „Leksykon Polityki Gospodarczej”. Konsultantka w ramach prac Komisji BHP w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, występująca z ramienia Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

 

Jakub Dzik

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Jakub Dzik

Związany z Grupą Impel od roku 2009. W latach 2008 - 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mobile Technology Sp. z o.o. Od 2009 roku zatrudniony w Impel S.A., kolejno w Biurze Obsługi Prawnej, następnie od 2010 roku w Biurze Operacyjnym. W latach 2009-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Impel S.A. W latach 2013 -2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o. Od kwietnia 2014- do sierpnia 2020 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Gwarant S.A. W latach 2015 - 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. W latach 2015-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej Vantage Development S.A. W lutym 2016 roku powołany na Członka Zarządu Impel S.A. W czerwcu 2017 roku został powołany do Rady Nadzorczej Impel Agile S.A., gdzie pełnił funkcję do końca marca 2020 roku. Od kwietnia 2019 roku do sierpnia 2020 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Climbex S.A.

 

Pan Jakub Dzik jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Programu Master of Business Administration IESE Business School – University of Navarra.

 


Mirosław Greber

CZŁONEK ZARZĄDU
 

Mirosław Greber

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł radcy prawnego zdobył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2012 roku uzyskał tytuł adwokata. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. W latach 1997 – 2011 Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i twórca jej sukcesów. Przyciągnął do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej inwestorów m.in. z Japonii, Korei Południowej czy Niemiec, którzy łącznie zrealizowali tam inwestycje za 12 mld zł, dzięki czemu WSSE uznana została najlepszą w Polsce, trzecią w Europie oraz 17. strefą ekonomiczną na świecie w rankingu z 2010 roku przeprowadzonym przez brytyjski "Financial Times". W roku 2012 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 2012 roku związany z Grupą Impel – najpierw jako Prezes Zarządu komplementariusza Impel Monitoring Sp. z o.o. S.K., a od 2014 roku jako Prezes Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., zarządzający całym obszarem bezpieczeństwa. W 2016 roku w Votum S.A. sprawował funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych.

W lutym 2017 roku wrócił do Grupy Impel na stanowisko Dyrektora Handlowego Grupy Impel. 1 kwietnia 2017 roku powołany na Członka Zarządu Impel S.A. Od listopada 2017 roku do końca maja 2020 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w wiodących spółkach Grupy Impel, tj. Impel Security Polska Sp. o.o. i Impel Cleaning Sp. z o.o., obecnie w połączonym podmiocie pod nazwą: Impel Facility Services Sp. z o.o.

 

Dawid Popławski

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Pan Dawid Popławski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada tytuł MBA Universiteit Hasselt, University of Limerick I EUROMED Marseille Ecole de Management. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. Posiada ugruntowaną wiedzę i kwalifikacje w zakresie zarządzania operacyjnego oraz kierowania finansami przedsiębiorstwa. W czasie swojej kariery zawodowej realizował projekty związane z tworzeniem i zarządzaniem wzrostem organizacji, jak i ich wydzielonych części. W latach 1998- 2003 związany z firmą Exbud Wrocław S.A. i Grupą Kapitałową Kaczmarski Inkasso. W latach 2003-2009 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu w Euro Bank S.A., gdzie był odpowiedzialny za operacje, budżetowanie, controlling, zarządzanie ryzykiem i rezerwami oraz decyzje kredytowe. Współpracował także z Getin Noble Bank S.A. jako Dyrektor Zarządzający, gdzie zajmował się opracowaniem i nadzorem nad wdrożeniem modelu zintegrowanych operacji. Brał aktywny udział w opracowaniu strategii HR i rozwoju Kapitału Ludzkiego (2009-2013). Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu getBACK S.A. (2012-2013), a w latach 2014-2017 był związany z Kancelarią Prawną „Lexus” jako Dyrektor Zarządzający i Lexus Finance S.A. jako Prezes Zarządu. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Wsparcia Biznesu Finanse DRB Sp. z o.o. Sp. k. w Grupie Kapitałowej Centrum Odszkodowań DRB. Od maja 2018 zasiada w Radzie Programowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. We wrześniu 2020 został powołany do Rady Programowej Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

 

Wojciech Rembikowski

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Wojciech Rembikowski

Związany z Impelem od 1995 roku. Od 1999 roku dyrektor finansowy Impel S.A. Od roku 2007 Wiceprezes Zarządu Impel S.A. W latach 2011-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Impel Agile S.A. Od stycznia 2021 zasiada w Radzie Nadzorczej Impel Visual Solutions S.A. Członek Prezydium Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Posiada uprawnienia Członka Rady Nadzorczej przy Ministerstwie Skarbu Państwa. Broker Ubezpieczeniowy.

 

Absolwent wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Controllingu w Gdańsku, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Międzynarodowe Studia MBA przy Uniwersytecie Warszawskim i College of Business University of Illinois.