Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Grzegorz Dzik

PREZES ZARZĄDU

 

Grzegorz Dzik

Założyciel i główny akcjonariusz Impel S.A. W latach 1999 - 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A., od 5 stycznia 2004 roku Prezes jej Zarządu. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: TIM S.A. i Climbex S.A. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej. Jako aktywny działacz na rzecz środowisk gospodarczych pełni również istotne funkcje w poniższych organizacjach:

  • Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy (organizacja zrzesza dolnośląskich przedsiębiorców, fundator Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf; z organizacją związany od 1998).
  • Przewodniczący Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” (organizacja wspierająca Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu – niesie pomoc małym pacjentom w walce z chorobą nowotworową; inicjator budowy „Przylądka Nadziei”; z fundacja związany od 1999).
  • Członek Rady Związku Pracodawców Polska Miedź (2011 – 2014), od 2016 Wiceprzewodniczący Rady ZPPM.
  • Członek Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej (od 2003).
  • Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu (od listopada 2008).
  • Założyciel / Fundator Fundacji Ukraina (od 2013).
  • Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej (od 2019);
  • Członek Konwentu Honorowego Politechniki Wrocławskiej (2015 – 2019).
  • Członek Rady Przedsiębiorców przy Rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego (od 2017).

Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień.

 

Monika Chudobska

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Monika Chudobska

Pani Monika jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Związana z Grupą Impel od roku 2000.

W spółkach Grupy Impel pełniła szereg funkcji, m.in. Dyrektora Biura Zarządu, Pełnomocnika ds. wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Prezesa Zarządu spółek: Seiso Sp. z o.o. (usługi porządkowo-czystościowe), Impel Airport Partner Sp. z o.o. (usługi obsługi naziemnej samolotów). Od roku 2006 pracowała na rzecz spółki Impel Cleaning Sp. z o.o. jako Dyrektor Administracyjny, a następnie Dyrektor Personalny.

Od 2016 roku jest Wiceprezesem Zarządu Impel S.A.- Dyrektorem Pracowniczym Grupy Impel. Ukończyła m.in. kurs ekonomii organizowany przez Uniwersytet Środkowoeuropejski w Bratysławie. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania Systemami na Wydziale Inżynierii Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego. Była słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych.

Członek Rady Dyrektorów HR Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 

Jakub Dzik

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Jakub Dzik

Związany z Grupą Impel od roku 2009. W latach 2008 - 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mobile Technology Sp. z o.o. Od 2009 roku zatrudniony w Impel S.A., kolejno w Biurze Obsługi Prawnej, następnie od 2010 roku w Biurze Operacyjnym. W latach 2009-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Impel S.A. W latach 2013 -2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o. Od kwietnia 2014 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Gwarant S.A. W latach 2015 - 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. W latach 2015-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej Vantage Development S.A. W lutym 2016 roku powołany na Członka Zarządu Impel S.A. W czerwcu 2017 roku został powołany do Rady Nadzorczej Impel Agile S.A. Od kwietnia 2019 zasiada w Radzie Nadzorczej Climbex S.A.

 

Pan Jakub Dzik jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Programu Master of Business Administration IESE Business School – University of Navarra.

 


Mirosław Greber

CZŁONEK ZARZĄDU
 

Mirosław Greber

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł radcy prawnego zdobył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2012 roku uzyskał tytuł adwokata. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. W latach 1997 – 2011 Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i twórca jej sukcesów. Przyciągnął do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej inwestorów m.in. z Japonii, Korei Południowej czy Niemiec, którzy łącznie zrealizowali tam inwestycje za 12 mld zł, dzięki czemu WSSE uznana została najlepszą w Polsce, trzecią w Europie oraz 17. strefą ekonomiczną na świecie w rankingu z 2010 roku przeprowadzonym przez brytyjski "Financial Times". W roku 2012 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 2012 roku związany z Grupą Impel – najpierw jako Prezes Zarządu komplementariusza Impel Monitoring Sp. z o.o. S.K., a od 2014 roku jako Prezes Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., zarządzający całym obszarem bezpieczeństwa. W 2016 roku w Votum S.A. sprawował funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych.

W lutym 2017 roku wrócił do Grupy Impel na stanowisko Dyrektora Handlowego Grupy Impel. 1 kwietnia 2017 roku powołany na Członka Zarządu Impel S.A. Od listopada 2017 roku do końca maja 2020 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w wiodących spółkach Grupy Impel, tj. Impel Security Polska Sp. o.o. i Impel Cleaning Sp. z o.o., obecnie w połączonym podmiocie pod nazwą: Impel Facility Services Sp. z o.o.

 

Dawid Popławski

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Pan Dawid Popławski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada tytuł MBA Universiteit Hasselt, University of Limerick I EUROMED Marseille Ecole de Management. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych. Posiada ugruntowaną wiedzę i kwalifikacje w zakresie zarządzania operacyjnego oraz kierowania finansami przedsiębiorstwa. W czasie swojej kariery zawodowej realizował projekty związane z tworzeniem i zarządzaniem wzrostem organizacji, jak i ich wydzielonych części. W latach 1998- 2003 związany z firmą Exbud Wrocław S.A. i Grupą Kapitałową Kaczmarski Inkasso. W latach 2003-2009 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu w Euro Bank S.A., gdzie był odpowiedzialny za operacje, budżetowanie, controlling, zarządzanie ryzykiem i rezerwami oraz decyzje kredytowe. Współpracował także z Getin Noble Bank S.A. jako Dyrektor Zarządzający, gdzie zajmował się opracowaniem i nadzorem nad wdrożeniem modelu zintegrowanych operacji. Brał aktywny udział w opracowaniu strategii HR i rozwoju Kapitału Ludzkiego (2009-2013). Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu getBACK S.A. (2012-2013), a w latach 2014-2017 był związany z Kancelarią Prawną „Lexus” jako Dyrektor Zarządzający i Lexus Finance S.A. jako Prezes Zarządu. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Wsparcia Biznesu Finanse DRB Sp. z o.o. Sp. k. w Grupie Kapitałowej Centrum Odszkodowań DRB. Od maja 2018 zasiada w Radzie Programowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. We wrześniu 2020 został powołany do Rady Programowej Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

 

Wojciech Rembikowski

CZŁONEK ZARZĄDU

 

Wojciech Rembikowski

Związany z Impelem od 1995 roku. Od 1999 roku dyrektor finansowy Impel S.A. Od roku 2007 Wiceprezes Zarządu Impel S.A. Zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Impel Agile S.A. Członek Prezydium Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Posiada uprawnienia Członka Rady Nadzorczej przy Ministerstwie Skarbu Państwa. Broker Ubezpieczeniowy.

 

Absolwent wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Controllingu w Gdańsku, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Międzynarodowe Studia MBA przy Uniwersytecie Warszawskim i College of Business University of Illinois.